anglicko-česko překlad pro "instructions"

EN

"instructions" český překlad

volume_up
instruction {podstatné jméno}
EN

instructions {množné číslo}

volume_up
instructions (také: directions)
Common consular instructions: biometric identifiers and visa applications (debate)
Společná konzulární instrukce: biometrické prvky a žádosti o víza (rozprava)
Common consular instructions: biometric identifiers and visa applications (
Společná konzulární instrukce: biometrické prvky a žádosti o víza (
We are not giving more precise instructions, because that is not what we have to do.
Podrobnější instrukce nedáváme, protože to dělat nemusíme.
instructions (také: conditions)

Příklady použití pro "instructions" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThen connect the router to the Internet, following the instructions from your ISP.
Potom připojte router k Internetu podle pokynů poskytovatele internetových služeb.
EnglishPress any key when prompted to do so and follow any instructions that appear.
Po výzvě stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle pokynů, které se zobrazí.
EnglishTap or click the account that you want to add, and follow the instructions.
Klepněte nebo klikněte na účet, který chcete přidat, a postupujte podle pokynů.
EnglishIf you don't follow these instructions, you won't be able to activate your PC later.
Pokud se nebudete držet těchto pokynů, nebude později možné váš počítač aktivovat.
EnglishFollow the instructions and provide the information to submit a website for review.
Postupujte podle pokynů a poskytněte informace pro odeslání webu ke kontrole.
EnglishClick the network you want to add and follow the instructions on the screen.
Klikněte na síť, kterou chcete přidat, a postupujte podle pokynů na obrazovce.
EnglishThe MONUC head claims that they have instructions to open fire if necessary.
Velitel mise MONUC prohlásil, že mají pokyny v případě nutnosti zahájit palbu.
EnglishFollow the instructions that came with the device to add it to your network.
Při přidávání zařízení do sítě postupujte podle pokynů dodaných se zařízením.
EnglishCheck the manual the came with your laptop or device for specific instructions.
Konkrétní pokyny naleznete v příručce k přenosnému počítači nebo zařízení.
EnglishFor instructions, see Formatting disks and drives: frequently asked questions.
Pokyny naleznete v tématu Formátování disků a jednotek: nejčastější dotazy.
EnglishPress any key when prompted to do so, and then follow any instructions that appear.
Po výzvě stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle zobrazených pokynů.
EnglishChoose how you want to share, and then follow the on-screen instructions.
Zvolte požadovaný způsob sdílení odkazu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
EnglishCommon consular instructions: biometric identifiers and visa applications (debate)
Společné konzulární pokyny: prvky biometrické identifikace a žádosti o víza (rozprava)
EnglishCommon consular instructions: biometric identifiers and visa applications (
Společné konzulární pokyny: prvky biometrické identifikace a žádosti o víza (
EnglishLike a lot of information, it is like the instructions for the washing machine.
Stejně jako se spoustou jiných informací, je to jako s návodem k pračce.
EnglishIf instructions came with your USB device, use that info to install your device.
Pokud byly se zařízením USB dodány pokyny, nainstalujte zařízení pomocí těchto informací.
EnglishIf a newer driver is available, follow the manufacturer’s instructions to install it.
Pokud je k dispozici novější ovladač, podle pokynů výrobce jej nainstalujte.
EnglishThe information that came with the router should include connection instructions.
Dokumentace dodaná se směrovačem by měla obsahovat pokyny pro připojení.
EnglishFor step-by-step instructions on how to do this, see Delete files using Disk Cleanup.
Podrobný postup najdete v tématu Odstranění souborů pomocí programu Vyčištění disku.
EnglishWhen prompted, press any key, and then follow the instructions that appear.
Po výzvě stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle zobrazených pokynů.