anglicko-česko překlad pro "haul"

EN

"haul" český překlad

volume_up
haul {podstatné jméno}

EN haul
volume_up
{podstatné jméno}

haul
volume_up
lup {ž}
haul
volume_up
tah {ž}
haul

Synonyma (anglicky) pro "haul":

haul

Příklady použití pro "haul" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe have been doing that for some time, and it will take time - we are there for the long haul.
My už to nějakou dobu děláme a bude to ještě nějakou dobu trvat - je to běh na dlouhou trať.
EnglishThe euro is here for the long haul in all euro area Member States.
Euro je zde, aby zůstalo ve všech členských státech eurozóny.
EnglishAs I said, good partners do not haul each other before WTO courts on account of their convictions.
Jak jsem řekl, dobří partneři se kvůli svým přesvědčením navzájem nepopotahují před orgány WTO.
EnglishMeanwhile, my friends were working for five hours to haul some guy's bag around and get paid 10 bucks.
Mezitím, moji kolegové pracovali pět hodin, tahali celou dobu nějaký bag a dostali 10 dolarů.
EnglishThat was what the satellite system had picked up, and now the authorities had come to haul the farmer over the coals.
A tu satelitní systém objevil a úřady kvůli tomu musely farmáře zavolat na kobereček.
EnglishBut over long-haul routes where there is no alternative, fine.
Na dlouhých trasách však nemáme jinou možnost.
EnglishThe Commission must haul the Serbian and Macedonian ambassadors over the carpet and demand that they take action.
Komise si musí pozvat srbské a makedonské velvyslance na kobereček a požadovat, aby v této věci jednali.
EnglishHowever, it should not be forgotten that the inclusion of new topics in a census takes in-depth and long-haul preparation.
Nesmíme však zapomenout na to, že zařazení nových témat do sčítání znamená důkladnou a dlouhodobou přípravu.
EnglishThis report has been a long haul.
Tato zpráva je během na dlouhou trať.
EnglishAnyone who believes that Economy Class is adequate to his needs on short-haul flights should naturally fly Economy.
Každý, kdo si myslí, že let ekonomickou třídou je v rámci krátkých letů adekvátní jeho potřebám, by samozřejmě měl létat ekonomickou třídou.
EnglishWe need to send out a signal that we are in it for the long haul - not least for the sake of the women and children, as many Members have mentioned.
Je třeba vyslat signál, že jsme dlouhodobě zainteresováni - v neposlední řadě v zájmu žen a dětí, jak mnozí poslanci uváděli.
EnglishWe have hundreds of votes, always at midday, and it would be good if we did not have to haul the paper around with us, but had the texts provided in electronic form.
Účastníme se stovek hlasování, vždycky v poledne, a bylo by dobré, kdybychom s sebou nemuseli nosit stohy papírů, ale měli texty v elektronické podobě.
EnglishIt is worrying that a considerable haul of weapons has been stolen by criminal gangs, with all the risks of increased lawlessness, armed conflicts and terrorism in the area that this entails.
Je znepokojující, že zločinecké gangy ukradly značné množství zbraní, z čehož plyne riziko větší zločinnosti, ozbrojených konfliktů a terorismu v této oblasti.
EnglishWe must be in this for the long haul and we have to be determined in saying to our neighbours not just that they should start the journey towards democracy, but that they should complete it.
Musíme se v této záležitosti angažovat dlouhodobě a musíme být odhodláni říkat svým sousedům, nejen že by se měli vydat na cestu k demokracii, ale že by ji měli dokončit.