anglicko-česko překlad pro "hard copy"

EN

"hard copy" český překlad

volume_up
hard copy {podstatné jméno}
CS

EN hard copy
volume_up
{podstatné jméno}

hard copy (také: clone, copy, duplication, transcript)

Příklady použití pro "hard copy" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishYou might have saved a copy of the BitLocker recovery key to a file, a USB flash drive, or printed a hard copy.
Je možné, že jste kopii obnovovacího klíče nástroje BitLocker uložili do souboru, na jednotku USB Flash nebo jste jej vytiskli.
EnglishI remember well that, when we were elected in 1979, you tabled thousands of amendments - back then still in hard copy.
Dobře si pamatuji, že když jsme byli v roce 1979 zvoleni, předložil jste tisíce pozměňovacích návrhů - tenkrát ještě vytištěné na papíře.
EnglishWhen you want a hard copy of a special photo, you can order prints directly from Photo Gallery (ordering prints might not be available in all regions).
Chcete-li konkrétní fotku vytisknout, můžete tisk objednat přímo v programu Fotogalerie (objednávka tisku nemusí být dostupná ve všech oblastech).
EnglishOn the other hand, the ICT department should propose specific measures for replacing hard copy administrative documents with environmentally-friendly, electronic versions.
Na druhé straně by oddělení ICT mělo navrhnout konkrétní opatření k nahrazení správních dokumentů v listinné podobě elektronickými verzemi šetrnými k životnímu prostředí.