anglicko-česko překlad pro "fulcrum"

EN

"fulcrum" český překlad

volume_up
fulcrum {podstatné jméno}
EN

fulcrum {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "fulcrum" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt will establish the fulcrum of an integrated and sustainable policy from an environmental standpoint.
Ustaví opěrný bod integrované a udržitelné politiky z hlediska životního prostředí.
EnglishAt the heart of this process is the Mediterranean, the true fulcrum between Europe and the ACP countries.
Ve středu tohoto dění se nachází Středomoří, které představuje skutečný průsečík mezi Evropou a zeměmi AKT.
EnglishClearly, given its Member States, the European Union is both the fulcrum and the base of the OSCE, so I hope that it has a leading role within it.
Evropská unie díky svým členským státům představuje hlavní osu i základní kameny OBSE, doufám tedy, že v jejím rámci zastává vedoucí úlohu.
EnglishThe text adopted in plenary pushes Europe to take a step forward in a particularly delicate sector such as transport, which is the fulcrum of the single market.
Text přijatý v plénu nutí Evropu, aby učinila krok kupředu v mimořádně citlivém odvětví dopravy, jež je ústředním bodem jednotného trhu.