anglicko-česko překlad pro "far cry"

EN

"far cry" český překlad

volume_up
far cry {podstatné jméno}
CS

EN far cry
volume_up
{podstatné jméno}

far cry (také: distance)

Podobné překlady pro "far cry" česky

far přídavné jméno
far příslovce
Czech
cry podstatné jméno
to cry sloveso

Příklady použití pro "far cry" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishSome have been issued since, but it is a far cry from what was requested.
Od té doby už některá víza byla vydaná, ale stále je to málo v porovnání s tím, co jsme žádali.
EnglishThese ratings, which are a far cry from reality, clearly hinder countries in recovering from the crisis.
Tyto ratingy, které mají jenom málo společného s realitou, jednoznačně brání zemím překonat krizi.
EnglishA major shortcoming of several National Action Plans is that they are a far cry from their governments' policies.
Závažným nedostatkem několika národních akčních plánů je skutečnost, že jsou velmi vzdáleny od politik jejich vlád.
EnglishWe are a far cry from that.
K dosažení tohoto cíle máme ještě hodně daleko.
EnglishWe are at our highest level in terms of civilisation and in terms of weapons, more so than in the Cold War, which is a far cry from pragmatic policies moving towards demilitarisation.
Pokud jde o civilizaci a zbraně, jsme na nejvyšším bodě, dokonce výše než za studené války, což je vzdálený výkřik pragmatických politik směřujících k demilitarizaci.
EnglishAll this is quite modest, and a far cry from the actual needs of the political project announced by the European decision-makers in the Council, in the Commission and also here in Parliament.
Toto vše je poměrně skromné a daleko od skutečných potřeb politického projektu oznámeného těmi, kdo přijímají rozhodnutí v Radě, v Komisi a také tady v Parlamentu.