EN fantastically
volume_up
{příslovce}

fantastically (také: devastatingly, stunningly)
volume_up
fantasticky {přísl.}
A fantastically viral and wonderful video.
Fantasticky virální a úžasné video.
Emine Bozkurt came in a little later, but both have done a fantastically good job and, in particular, have worked exceedingly well with the shadow rapporteurs from the various parties.
Emine Bozkurtová přišla o něco později, ale obě odvedly fantasticky dobrou práci a především mimořádně pracovaly se stínovými zpravodaji z jednotlivých stran.

Synonyma (anglicky) pro "fantastically":

fantastically
fantastical
fantastic

Příklady použití pro "fantastically" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishBobby is holding fantastically thin slices of a mouse brain.
Bobby drží neuvěřitelně tenké plátky myšího mozku.
EnglishNow, you can see the odds of winning haven't changed, but it's now fantastically easy to imagine who's going to win.
Ale, přece vidíte, že pravděpodobnost výhry se nezměnila, ale teď je příliš snadné představit si, kdo vyhraje.
EnglishThere is little point in renovating a building so that it is fantastically energy efficient if it then stands empty because the rent has soared.
Opravené, energeticky úžasně účinné domy také kvůli vysokému nájmu mohou klidně zůstat prázdné a v tomto případě nemá moc smysl, abychom je renovovali.