anglicko-česko překlad pro "face value"

EN

"face value" český překlad

volume_up
face value {podstatné jméno}
EN

face value {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "face value" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishTheir selling price is equal to or above face value.
Jejich prodejní cena se rovná nominální hodnotě, nebo je vyšší.
EnglishCoins have one common face, giving the value, while the other carries a national emblem.
Mince mají jednu společnou stranu, která udává hodnotu, zatímco druhá nese zvláštní národní emblém.
EnglishThere is a tendency, once we hear about research or scientific evidence, to take it at face value.
Existuje tendence brát výzkum nebo vědecké důkazy bez rozmýšlení.
EnglishWhile I do not take every chorus of protest from industry at face value, consideration must be given to the legitimate interests of industry and labour.
I když neberu každý projev protestu průmyslu za bernou minci, je nutno brát zřetel na oprávněné zájmy průmyslu a zaměstnanců.
EnglishWith a total face value of some €633 billion, the banknotes, if placed end to end, would have reached the moon and back two and a half times.
Celkem tyto bankovky představovaly nominální hodnotu přibližně 633 miliard eur, a pokud by se v řadě poskládaly jedna za druhou, dosáhly by přibližně dvaapůlkrát na Měsíc a zpět.
EnglishHowever, it would be wrong to accept this free trade agreement - and we have heard many people speak on it - at face value, and there are areas which need further clarification by the Commission.
Avšak nebylo by správné tuto dohodu o volném obchodu - a na toto téma už mluvilo mnoho lidí - přijmout za nominální hodnotu. Jsou tu oblasti, které musí Komise dále objasňovat.

Synonyma (anglicky) pro "face value":

face value

Podobné překlady pro "face value" česky

value podstatné jméno
face podstatné jméno