anglicko-česko překlad pro "to expire"

EN

"to expire" český překlad

EN to expire
volume_up
[expired|expired] {sloveso}

Příklady použití pro "to expire" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe can already imagine what will happen when these instruments expire.
Můžeme si již nyní představovat, co se stane, až těmto nástrojům skončí platnost.
EnglishHowever, I would expressly like to see all these exclusions expire on a particular day.
Uvítal bych však, kdyby všechny tyto výjimky k určitému dni přestaly platit.
EnglishWe adopted the European Job Mobility Action Plan in 2007 and it is due to expire in 2010.
V roce 2007 jsme přijali Evropský akční plán pro pracovní mobilitu, jehož platnost skončí v roce 2010.
EnglishCommissioner, you always stress that the existing milk quota will expire in this system in 2015.
Paní komisařko, stále zdůrazňujete, že současné kvóty na mléko v tomto systému vyprší v roce 2015.
EnglishAfter a first prolongation on 25 August 2011, the arrangement was due to expire at the end of September 2012.
Po prvním prodloužení 25. srpna 2011 měla platnost dohody skončit v závěru září 2012.
EnglishThe arrangement had been due to expire at the end of September 2011.
Dohoda byla platná do konce srpna 2011.
EnglishMr President, the Protocol of the Fisheries Partnership Agreement with Mauritania is due to expire on 31 July 2012.
Pane předsedající, protokol dohody o partnerství v odvětví rybolovu s Mauritánií vyprší 31. července 2012.
EnglishThe situation, however, could deteriorate when the general preferential trade agreements expire on the 31 December 2007.
Situace by se však mohla zhoršit, až 31. prosince 2007 vyprší všeobecné dohody o preferenčním obchodu.
EnglishThe second scheme is due to expire on 31 December 2011.
Druhý projekt skončí dne 31. prosince 2011.
EnglishAnother important rule is that the Blue Card will expire when there is obviously no further need for the worker.
Dalším důležitým pravidlem je, že platnost modré karty vyprší, jakmile bude patrné, že pracovník už není potřebný.
EnglishThis Regulation will expire on 31 May 2010.
Platnost tohoto nařízení vyprší 31. května 2010.
EnglishIt is worth remembering that, in accordance with the 'n+2 rule', this amount will 'expire' if it is not used by the end of 2008.
Za připomínku stojí, že podle pravidla n+2 tato částka propadne, nebude-li využita do konce roku 2008.
EnglishAfter that date, the subscription will expire.
Po tomto datu platnost předplatného vyprší.
EnglishSome action plans will expire soon.
Zanedlouho vyprší platnost některých akčních plánů.
EnglishLicences that expire during a trip abroad automatically become invalid and may not be recognised in other countries.
Řidičský průkaz, jehož platnost skončí během cesty do zahraničí, se automaticky stane neplatným a není již v zahraničí uznáván.
EnglishWhen you add or update a card, you may see a temporary $1.00 line-item on your statement which will expire automatically.
Když přidáte nebo aktualizujete kartu, může se ve výpisu dočasně zobrazit položka 1,00 USD. Tato položka zmizí automaticky.
English(ES) Mr President, the term of the agreement with Mauritania will expire in one year's time and we are already making preparations for a new agreement.
(ES) Pane předsedající, lhůta dohody s Mauritánií vyprší za rok a my již připravujeme novou dohodu.
EnglishWhen does your ID expire?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
EnglishPages in history expire after:
Platnost stránek v historii skoncí po:
EnglishThey will expire automatically.