anglicko-česko překlad pro "disincentives"

EN

"disincentives" český překlad

volume_up
disincentive {podstatné jméno}

EN disincentives
volume_up
{množné číslo}

disincentives (také: constraints, scruple, inhibitions)
volume_up
zábrany {ž mn. č.}
Mr Zver's report draws attention to numerous barriers that act as disincentives to mobility in Europe, and I would like to highlight some of them.
Zpráva pana Zvera upozorňuje na řadu překážek, které působí jako zábrany pro mobilitu v Evropě, a já bych ráda některé z nich zdůraznila.

Synonyma (anglicky) pro "disincentive":

disincentive
English

Příklady použití pro "disincentives" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishWe also need to examine disincentives to the trade in such goods.
Musíme také prozkoumat překážky, které odrazují od obchodování s takovým zbožím.
EnglishThat way, you actually combine a system of incentives and disincentives.
Koncepce vlastně kombinuje systém pozitivních a negativních pobídek.
EnglishWe therefore need a minimum framework of disincentives for redundancy.
Pro demotivující překážky bránící propouštění pro nadbytečnost proto potřebujeme minimální rámec.
EnglishHowever, it is necessary to set up a permanent crisis resolution mechanism with strong built-in disincentives for activation.
Je však nezbytné zavést stálý mechanismus pro řešení krizí s pevně zabudovanými zábranami pro aktivaci.
EnglishThis situation creates disincentives to investment in the EU and runs counter to the priorities set in the Europe 2020 strategy.
Tato situace odrazuje od investování v EU a je v rozporu s prioritami stanovenými ve strategii Evropa 2020.
EnglishThere are strong disincentives for researchers wishing to move jobs within academia and industry and vice versa.
Existují značné překážky pro výzkumné pracovníky, kteří chtějí změnit pracovní místa především mezi akademickým pracovištěm a průmyslem.
EnglishSecondly, this financial tax also aims to create appropriate disincentives for overly-risky or purely speculative transactions.
Za druhé, tato finanční daň má také vytvořit vhodné prostředky pro zabránění příliš riskantním nebo výhradně spekulativním transakcím.
EnglishEven in their home EU country, burdensome, expensive or complex procedures involved in starting a business are often major disincentives to many would-be entrepreneurs.
Složité, obtížné a nákladné postupy, které musí začínající podnikatelé dodržovat, odradí mnohé z nich, a to i v jejich vlastní zemi.
EnglishHowever, it is clear and necessary that we need to set up a permanent crisis resolution mechanism with strong in-built conditionalities and also disincentives for its use.
Je však jasné a nutné, že musíme vybudovat trvalý mechanismus pro řešení krizí se silnými vnitřními podmínkami a i prvky odrazujícími od jeho využití.