anglicko-česko překlad pro "disincentive"

EN

"disincentive" český překlad

volume_up
disincentive {podstatné jméno}
volume_up
incentive {podstatné jméno}
volume_up
incentive {příd. jm.}

EN disincentive
volume_up
{podstatné jméno}

disincentive (také: holdout)
volume_up
brzda {ž} [obr.]
disincentive (také: balk, barrier, blockage, bottleneck)
disincentive (také: balk, bar, hindrance, inhibition)

Synonyma (anglicky) pro "disincentive":

disincentive
English
incentive

Příklady použití pro "disincentive" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI think that acts as a disincentive for foreign direct investment.
Myslím, že to působí jako odrazující prostředek pro přímé zahraniční investice.
EnglishI think it should be perceived, as Mrs Göncz mentioned, as a disincentive to immigration.
Myslím si, že bychom ho měli vnímat jako překážku přistěhovalectví, jak zmínila paní Gönczová.
EnglishHowever, this advance must not serve as a disincentive to employ women.
Tyto kroky však nesmí být na překážku zaměstnávání žen.
EnglishThere's a disincentive to conserve, because, if you don't use your water right, you can lose your water right.
Nevyplácí se šetřit, protože když své přednostní právo na vodu nevyužíváte, přijdete o něj.
EnglishYou've got a disincentive to conserve, because if you don't use your water right, you risk losing your water right.
Jste odrazováni od šetrné spotřeby, protože když své právo na vodu nevyužíváte, přijdete o něj.
EnglishThe overly complex administration is costly and provides a disincentive for SMEs to participate in FP7.
Příliš složitá administrativa je nákladná a malé a střední podniky od zapojení do Sedmého rámcového programu odrazuje.
EnglishOf course we need accountability, but it has reached a stage where there is now a disincentive for local groups to apply for funding.
Ovšemže potřebujeme zodpovědnost, dostali jsme se však do situace, která nyní odrazuje místní skupiny, aby požádaly o dotaci.
EnglishA FTT would also clearly address the systemic risk emanating from high-frequency trading, acting as a disincentive for risky speculation.
DFT by také jasně řešila systémové riziko vyplývající z rychlých obchodů, neboť by působila jako odrazující moment pro rizikové spekulace.
EnglishSo it's not just about the number of people; the system itself creates a disincentive to conserve because you can lose your water right if you don't use it.
Takže to není jen problém počtu lidí; systém samotný odrazuje od šetrnosti, protože když své právo nevyužíváte, přijdete o něj.
EnglishIt would create many delays in addressing existing claims and it would create a very strong disincentive for people to go for out-of-court settlements.
Mohlo by to vytvářet mnohá zdržení při vypořádání stávajících pojistných událostí a velmi silně bránit lidem v tom, aby hledali mimosoudní řešení.
EnglishIncentives to encourage more efficient use of fuel and less emissions from road transport include the 'disincentive' of higher taxation on cars with higher emissions and less efficiency.
Dotace na účinnější užívání paliva a méně emisí ze silniční dopravy zahrnují 'anti-dotace' formou vyššího zdanění aut s vyššími emisemi a menší účinností.
English. - (SK) The lack of unity between existing laws and standards is often a disincentive for consumers and businesses who are considering participating in cross-border trade.
Nejednotnost platných právních předpisů a norem je často demotivujícím faktorem pro spotřebitele a podniky, kteří zvažují, zda se zapojit do přeshraničního obchodu.
EnglishFirst of all, a comprehensive smoking ban protects from passive smoking, it is a disincentive for people, especially young people, to begin smoking, it is an incentive for many people to quit.
Zaprvé chrání celkový zákaz kouření před pasivním kouřením, brání lidem, zejména mladým lidem, aby začali kouřit, a pro mnoho lidí je to důvod, aby kouřit přestali.