anglicko-česko překlad pro "disillusionment"

EN

"disillusionment" český překlad

volume_up
disillusionment {podstatné jméno}
volume_up
disillusion {podstatné jméno}

EN disillusionment
volume_up
{podstatné jméno}

disillusionment (také: disenchantment, disillusion)
disillusionment
disillusionment (také: anticlimax, disappointment, frustration, let-down)
His five years in government have led to frustration, disillusionment and deception.
Pět let jeho vlády vedlo k frustraci, deziluzi a zklamání.

Synonyma (anglicky) pro "disillusionment":

disillusionment
disillusion

Příklady použití pro "disillusionment" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishThe Irish people will, understandably, not get over their disillusionment.
Obyvatelé Irska se pak pochopitelně nezbaví svého rozčarování.
EnglishThe disillusionment of the people with the way in which the country is being run is also plain to see.
Rovněž nelze přehlédnout rozčarování lidí z toho, jak je země řízena.
EnglishAll of this leads to disillusionment with politics, proving that the market is stronger than democracy.
To vše vede k rozčarování ohledně politiky a dokazuje to, že trh je silnější než demokracie.
EnglishHowever, the blame for this disillusionment can also be laid at the door of this House, and many Member States in particular.
Vinu za toto rozčarování je však také možno dát této sněmovně a především mnohým členským státům.
EnglishMr President, just to add an Irish voice to this debate: I, too, share the disillusionment with the extent of nationalism across this floor.
Pane předsedající, chci jen k této diskusi přidat irský hlas: i já sdílím rozčarování s rozsahem nacionalismu v této místnosti.
EnglishIt's about disillusionment.
EnglishEven though citizens' disillusionment with the European Union is clear, the latter is still increasing its budget by 6% to finance policies that it has arrogated to itself.
Přestože je rozčarování občanů z Evropské unie jasné, navyšuje Unie svůj rozpočet o 6 %, aby financovala politiky, které si sama přisvojila.