anglicko-česko překlad pro "disillusioned"

EN

"disillusioned" český překlad

volume_up
disillusioned {příd. jm.}

EN disillusioned
volume_up
{přídavné jméno}

disillusioned (také: disenchanted, frustrated)
volume_up
rozčarovaný {příd. jm. m.}
disillusioned
volume_up
zbavený iluzí {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "disillusioned" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishJobs are scarce, tensions are high, people are hurting, angry and disillusioned.
Pracovních míst je nedostatek, stoupá napětí, lidé jsou ublížení, rozčilení a rozčarovaní.
EnglishIf we fail to take advantage of this chance, people on both sides will be disillusioned.
Pokud tuto příležitost nedokážeme využít, bude to mít za důsledek rozčarování lidí na obou stranách.
EnglishThey are disillusioned and alarmed by the possibility that they will be cut out of the job market.
Prožívají rozčarování a znepokojení ohledně možnosti, že by mohli být vyloučeni z trhu práce.
EnglishThat is making the Afghans disillusioned and that has to change.
Afghánci jsou z toho rozčarovaní a musí se to změnit.
EnglishWe know that the Irish people are disillusioned not with their own government, but with the institutions of the European Union.
Víme, že Irové nejsou rozčarování kvůli vlastní vládě, ale kvůli orgánům Evropské unie.
EnglishOur decision will be a positive message, as the country is disillusioned by rejection and EU delays.
Naše rozhodnutí vyšle pozitivní signál, protože tato země je zklamána odmítáním a oddalováním ze strany Evropské unie.
EnglishHowever, at no time have we defined the means for implementing such a strategy, which means we will fail and our fellow citizens will become disillusioned.
Nikdy jsme ale nedefinovali prostředky k provádění takové strategie, a proto neuspějeme a naši spoluobčané budou zklamáni.
EnglishThis is not good enough and creates social exclusion which can lead many children to become disillusioned and even, in some cases, angry adults.
Není to dobré a způsobuje to sociální vyloučení, které může u mnohých vést ke zklamáním a v některých případech v dospělosti k agresivnímu chování.
EnglishI hope, too, that it comes back to our people, who are very depressed and disillusioned by a feeling that they carry a very heavy burden for the rest of the European Union.
Stejně tak doufám, že se vrátí našim občanům, deprimovaným a zbavených iluzí, kteří žijí s pocitem, že nesou velmi těžké břímě za celý zbytek Evropské unie.
EnglishThey send letters everywhere, and then are embittered by the lack of replies and disillusioned with the functioning of the EU institutions, including the lengthiness of administrative procedures.
Dopisy rozesílají na všechna možná místa a pak jsou roztrpčeni, že nedostanou odpověď a jsou zklamáni fungováním orgánů EU i zdlouhavostí správních postupů.
English(FR) Madam President, Commissioner, yesterday in Wallonia over three million litres of milk were poured away by farmers disillusioned by the most serious crisis ever seen in the sector.
(FR) Paní předsedající, paní komisařko, zemědělci včera ve Valonsku vylili tři milióny litrů mléka, neboť jsou frustrováni nejvážnější krizí v historii tohoto odvětví.