anglicko-česko překlad pro "dishonourable"

EN

"dishonourable" český překlad

volume_up
dishonourable {příd. jm.}
volume_up
dishonour {podstatné jméno}
CS
volume_up
honourable {příd. jm.}

EN dishonourable
volume_up
{přídavné jméno}

dishonourable (také: crooked, dishonest, ignoble, tortuous)
volume_up
nepoctivý {příd. jm. m.}

Synonyma (anglicky) pro "dishonourable":

dishonourable
dishonour
honourable

Příklady použití pro "dishonourable" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishHitherto, however, these agencies have earned themselves a dishonourable reputation.
Svou dosavadní činností si nicméně tyto agentury vysloužily nelichotivou pověst.
EnglishI think African people should know about the EU's shabby and dishonourable plans.
Myslím, že afričtí obyvatelé by se měli dozvědět o nekalých a nečestných plánech EU.
EnglishSimilarly, we do not like to pay too much as a result of a dishonourable deal between businesses.
Stejně tak nechceme platit příliš vysokou cenu kvůli nečestným dohodám mezi podniky.
EnglishThe European Union must not play this dishonourable game.
Evropská unie by na tuto hru, na tuto nepoctivou hru neměla přistoupit.
EnglishThat is dishonourable and creates uncertainty not just in Turkey, but also in other candidate countries.
To je nečestné a vytváří to nejistotu nejen v Turecku, ale i v dalších kandidátských zemích.
English(DE) Mr President, Mr Chastel, Commissioner, credit rating agencies played, and are still playing, a dishonourable role in the financial crisis.
(DE) Vážený pane předsedající, vážený pane Chastele, vážený pane komisaři, ratingové agentury ve finanční krizi hrály a stále hrají hanebnou roli.
EnglishThe only comment to be made is that delays in mobilising funds arising from a belated application by the European Commission are becoming a dishonourable tradition.
Jediná připomínka k této věci je, že zpomalování při mobilizaci fondů vyplývající z opožděné žádosti podané Evropskou komisí, se stává zahanbující tradicí.
EnglishI think it is dishonourable, unfair and inappropriate on behalf of the Commission and the other European Union Member States to deprive these countries of this opportunity.
Domnívám se, že ze strany Komise a ostatních členských států Evropské unie je nečestné, nespravedlivé a nevhodné zmíněným státům tuto příležitost upírat.