EN

deed {podstatné jméno}

volume_up
deed (také: act, feat)
Al-Qaeda has proudly claimed responsibility for this deed.
Al-Kajdá se hrdě přihlásila k odpovědnosti za tento čin.
Those who carried out that deed will probably not listen to any words of condemnation that I say.
Ti, kteří spáchali tuto vraždu, pravděpodobně nebudou naslouchat slovům, jimiž jejich čin odsuzuji.
CS

děda {mužský rod }

volume_up
děda (také: děd, dědeček)
volume_up
grandfather {podstatné jméno}
Jeho děda byl smírčí soudce, starší muž.
His grandfather was a magistrate, an elderly man.
His grandfather had these hallucinations.
Uvědomuju si, že to, co pro mě dělal děda, když jsem byl ještě dítě, je něco, k čemu má dnes každý přístup.
What I've realized is what my grandfather did for me when I was a kid, everyone has access to now.
děda (také: dědeček)
volume_up
grandpa {podstatné jméno} [hovor.]
děda (také: děd, dědeček)
volume_up
grandad {podstatné jméno} [hovor.]
děda (také: děd, dědeček)
volume_up
granddad {podstatné jméno} [hovor.]
děda
volume_up
gramps {podstatné jméno}

Příklady použití pro "deed" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe ought to put all our efforts into supporting this in word and deed, including in this House.
Měli bychom vyjádřit svou podporu slovy i činy, což zahrnuje i tuto sněmovnu.
EnglishIf President Putin did not order the deed, he certainly knows who did.
Pokud si prezident Putin vraždu neobjednal přímo, pak zcela jistě ví, od koho objednávka pochází.
EnglishThose who carried out that deed will probably not listen to any words of condemnation that I say.
Ti, kteří spáchali tuto vraždu, pravděpodobně nebudou naslouchat slovům, jimiž jejich čin odsuzuji.
EnglishChanges to the structure of a company will often require an amendment to the company's deed of establishment.
Změny struktury společnosti budou často vyžadovat změnu zakladatelské listiny společnosti.
EnglishThe rhetoric of human rights, which so often echoed this Chamber, must now be honoured in word and deed.
Fráze o lidských právech, které se v Parlamentu tak často ozývají, se musí nyní projevit i v činech.
EnglishAl-Qaeda has proudly claimed responsibility for this deed.
Al-Kajdá se hrdě přihlásila k odpovědnosti za tento čin.
EnglishI have already defended, in word and in deed, the financial transaction tax in the G20 on behalf of the European Union.
Co se týče daně z finančních transakcí, jménem Evropské unie jsem ji slovem i skutkem bránil ve skupině G20.
EnglishThe father of the girl calmly admitted the deed to the police and said that he had buried her because the girl had befriended some boys.
Dívčin otec se policii k činu klidně přiznal a uvedl, že ji pohřbil proto, že se dívka přátelila s některými chlapci.
EnglishI believe he has the support of the European Parliament, but he must also have that of the Commission, and not just in word, but also in deed.
Věřím, že má podporu Evropského parlamentu, ale potřebuje i podporu Komise, a to nejen slovně, ale i na základě činů.
EnglishThis mismatch between word and deed will prove fatal to the European Union unless radical changes are made to our policy and attitudes.
Tento rozpor mezi slovy a činy se Evropské unii stane osudným, pokud nebudou učiněny radikální změny v naší politice a přístupech.
EnglishClicking on that logo takes you to an absolute no-nonsense, human-readable document, a deed, that tells you exactly what you can do with this content.
Kliknutím na to logo se dostanete k absolutně srozumitelnému, lidsky pochopitelnému dokumentu, k dokladu, jenž říká, co vše lze provádět s tím obsahem.
EnglishYou could turn up in North America having signed a deed of indenture saying, "I'll work for nothing for five years.
Mohli jste jen tak přijet do Severní Ameriky, jen s podepsanou služební smlouvou (Deed of Indenture), v níž říkáte, "Po dobu 5 let budu pracovat jen za stravu."
EnglishHowever, since the deed has been done, we would have liked the vote to have been conducted in circumstances which complied fully with the standard procedure.
Jelikož se však již tak stalo, byli bychom bývali rádi, kdyby se toto hlasování konalo za okolností, které by byly v plném souladu s normálním postupem.
EnglishCertainly now that the European Union has offered the Western Balkans the prospect of joining the Union, the horrors of Srebrenica remain a symbol and a duty, first of all in both word and deed.
Zvláště nyní, kdy nabídla Evropská unie západnímu Balkánu vyhlídku na jeho připojení k Unii, hrůzy Srebrenice zůstávají symbolem a úctou jak slovy, tak skutky.

Synonyma (anglicky) pro "deed":

deed
deeds
English
quitclaim deed
English