anglicko-česko překlad pro "constant"

EN

"constant" český překlad

volume_up
constant {podstatné jméno}
volume_up
constant {příd. jm.}

EN constant
volume_up
{podstatné jméno}

constant
Well you can't get much bigger than Pi, the mathematical constant.
Delší číslo než pí nenajdete, je to matematická konstanta.
And that constant is the speed of sound.
Ta konstanta je rychlost zvuku.

Příklady použití pro "constant" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishFarmers today are burdened with red tape, paperwork and constant monitoring.
Dnešní zemědělci jsou zatížení byrokracií, papírováním a neustálými kontrolami.
EnglishOn the one hand, there is a constant attempt to hide the true situation in Europe.
Na jedné straně jsou zde neustálé pokusy zakrývat skutečnou situaci v Evropě.
EnglishWe are in constant, regular contact and exchange all the information that we have.
Jsme ve stálém a pravidelném kontaktu a vyměňujeme si informace, které máme.
EnglishMy first point is that, in the European Union, we are in a constant process of change.
V prvním bodu bych rád uvedl, že Evropská unie prochází procesem ustavičných změn.
EnglishThis action is part of our constant wider efforts aimed at resolving the conflict.
Tato akce je součástí našeho trvalého úsilí v této oblasti ohledně vyřešení konfliktu.
EnglishConstant competitiveness in the industry has led to a wider choice and cheaper flights.
Nepřetržitá konkurence v průmyslu vede k větší možnosti výběru a levnějším letům.
EnglishWe also count on constant discussion and keeping in contact with the Presidency.
Také počítáme s trvalou diskusí a udržováním kontaktu s předsednictvím.
EnglishBecause these constant one-by-one decisions are not making life easy for any of us.
Tato neustálé rozhodování, zvláště v případě každé schůze, nám život nijak neulehčují.
EnglishThe constant violation of working times is probably the rule rather than the exception.
Neustálé porušování pracovní doby je pravděpodobně spíše pravidlo než výjimka.
EnglishConstant pressure on prices in the agricultural sector will lead to poor quality produce.
Neustálý tlak na ceny v zemědělském odvětví povede ke špatné kvalitě produkce.
EnglishIt is quite literally a fluid environment that calls for constant adaptation.
Je to doslova tekuté prostředí, které vyžaduje neustálé přizpůsobování.
EnglishConstant kowtowing to the United States only leads to more onerous demands.
Neustálé podbízení se Spojeným státům vede jen k nerovnějším požadavkům.
EnglishLife is a string of choices creating a constant pressure to decide what to do next.
Život je řetězcem možností způsobujícím konstatní tlak, abychom se rozhodli, co dělat dál.
EnglishWhat we must do is engage in a constant campaign of awareness-raising and information.
Musíme se zapojit do trvalé kampaně zvyšování povědomí a informovanosti.
EnglishI protest against the constant breaches of the principle of subsidiarity in this Chamber.
Protestuji proti neustálému porušování zásady subsidiarity v této sněmovně.
EnglishWe appreciate your constant attention and interest in these matters, ladies and gentlemen.
Dámy a pánové, oceňujeme vaši nepřetržitou pozornost a zájem v těchto záležitostech.
EnglishIn today's world, there are 900 million people suffering from constant hunger due to poverty.
Již dnes je ve světě 900 milionů lidí, kteří kvůli chudobě trpí neustálým hladem.
EnglishIndependent reporters live in constant fear of interrogation and arrest.
Nezávislí reportéři žijí v neustálém strachu z odposlouchávání a uvěznení.
EnglishWill it be safe and protected, or will it face constant dangers and threats?
Bude chráněno a v bezpečí, nebo bude muset čelit hrozbám a nebezpečí?
EnglishOver the past 3 000 years, Portugal has witnessed a constant ebb and flow of civilisations.
V průběhu posledních 3 000 let se v Portugalsku vystřídalo mnoho civilizací.