anglicko-česko překlad pro "computer memory"

EN

"computer memory" český překlad

computer memory
Náš tým byl informován, že překlad pro hledaný termín "computer memory" chybí.

Podobné překlady pro "computer memory" česky

computer podstatné jméno
computer přídavné jméno
to compute sloveso
memory podstatné jméno
memory přídavné jméno

Příklady použití pro "computer memory" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishFor more information, see How do I know if my computer has a memory problem?
Další informace naleznete v tématu Jak zjistit, že počítač má potíže s pamětí?
EnglishRemove and reconnect all cards inside your computer, including your computer’s memory chips.
Vyjměte a znovu nainstalujte všechny karty uvnitř počítače, včetně paměťových čipů počítače.
EnglishIt might take several minutes for the tool to finish checking your computer's memory.
Kontrola paměti počítače programem může trvat několik minut.
EnglishTo help prevent information loss, Windows will notify you when your computer is low on memory.
Aby se zabránilo ztrátě informací, systém Windows vás upozorní, pokud má počítač nedostatek paměti.
EnglishIn the search box, type Memory, and then click Diagnose your computer's memory problems.‌
Do vyhledávacího pole zadejte text Paměť a poté klikněte na položku Diagnostikovat problémy paměti počítače.‌
EnglishTo scan your computer's memory for errors, see How do I know if my computer has a memory problem?
Informace o vyhledávání chyb v paměti počítače naleznete v tématu Jak zjistím, že má počítač problémy s pamětí?
EnglishIf the Memory Diagnostics Tool detects errors, contact your computer or memory manufacturer for more information.
Zjistí-li program Diagnostika paměti chyby, obraťte se pro další informace na výrobce počítače nebo paměti.
EnglishHow do I know if my computer has a memory problem?
How do I know if my computer has a memory problem?
EnglishScans your computer's memory for errors.
Zkontroluje, zda se v paměti počítače nevyskytují chyby.
EnglishIf Windows detects possible problems with your computer’s memory, it will prompt you to run the Memory Diagnostics Tool.
Zjistí-li systém Windows možné potíže s pamětí počítače, zobrazí výzvu ke spuštění programu Diagnostika paměti.
EnglishA problem with your computer's memory.
A problem with your computer's memory.
EnglishIf the computer becomes low on memory whenever you run certain programs, one or more of those programs might have a memory leak.
Jestliže má počítač nedostatek paměti pokaždé, když spustíte určité programy, pravděpodobně dochází u jednoho nebo několika z nich k nevracení paměti.
EnglishNowadays, pressing PrtScn captures an image of your entire screen (a "screen shot") and copies it to the Clipboard in your computer's memory.
V současné době stisknutí klávesy PRINT SCREEN zaznamená obrázek celé obrazovky (kopii obrazovky) a zkopíruje jej do schránky v paměti počítače.
EnglishIf the Memory Diagnostics Tool detects problems with your computer's memory, contact your computer or memory manufacturer for information about fixing the problem.
Zjistí-li program Diagnostika paměti potíže s pamětí počítače, obraťte se na výrobce počítače nebo paměti ohledně dalších informací o řešení problému.
EnglishUsually, Windows automatically detects possible problems with your computer’s memory and displays a notification that asks if you want to run the Memory Diagnostics Tool.
Systém Windows obvykle automaticky zjistí možné potíže s pamětí počítače a zobrazí upozornění s dotazem, chcete-li spustit program Diagnostika paměti.
EnglishFor example, if you try to open a menu in a program when your computer is low on memory, the program might respond slowly or appear to stop responding.
Má-li například počítač nedostatek paměti a vy se pokoušíte otevřít nabídku v programu, bude program po klepnutí na položku reagovat pomalu nebo se bude zdát, že neodpovídá.
EnglishFor example, if you try to open a menu in a program when your computer is low on memory, the program might respond slowly or appear to stop responding.
Má-li například počítač nedostatek paměti a vy se pokoušíte otevřít nabídku v programu, bude program po kliknutí na položku reagovat pomalu nebo se bude zdát, že neodpovídá.
EnglishHowever, there can be other reasons for slow performance, including a hard disk that needs defragmenting, a computer that needs more memory (RAM), or the existence of spyware or adware.
Příčiny pomalého výkonu počítače však mohou být i jiné, například nutnost defragmentace pevného disku, nedostatečná paměť (RAM) nebo přítomnost spywaru či adwaru.

Jiná slova

English
  • computer memory

V česko-anglickém slovníku najdete více překladů.