anglicko-česko překlad pro "compress"

EN

"compress" český překlad

volume_up
compress {podstatné jméno}
CS
EN

compress {podstatné jméno}

volume_up

Synonyma (anglicky) pro "compress":

compress

Příklady použití pro "compress" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishA codec is software that is used to compress or decompress a digital media file, such as a song or video.
Kodek je software, který se používá ke kompresi a dekompresi digitálního mediálního souboru, například skladby nebo filmu.
EnglishCompress and uncompress files (zip files)
Komprimování a dekomprimování souborů (soubory zip)
EnglishSo, if I were to take the sun and compress it down to the scale of the University of Oxford, it would become a black hole.
Kdybych tedy vzala slunce a zhustila ho na rozměry kampusu Oxfordské univerzity, stalo by se černou dírou.
EnglishDon't zip or compress your art.
Dílo nekomprimujte a nevkládejte do souboru ZIP.
EnglishCompress all mail folders
Komprimace všech poštovních složek
EnglishTo allow these types of attachments for certain messages, you can ask the sender to compress (or zip) an attachment before sending it.
Chcete-li tyto přílohy povolit jen v některých zprávách, můžete požádat odesílatele, aby přílohu před odesláním zkomprimoval (metodou ZIP).
EnglishSo, if I were to compress the Earth down to the size of a sugar cube, it would become a black hole, because the size of a sugar cube is its Schwarzschild radius.
Pokud bychom zhustili celou Zemi na velikost kostky cukru, stala by se z ní černá díra, protože velikost kostky cukru odpovídá jejímu Schwarzschildovu poloměru.
EnglishFor example, when you rip a song from an audio CD to your computer, the Player uses the Windows Media Audio codec by default to compress the song into a compact WMA file.
Pokud například kopírujete hudbu z disku CD do počítače, přehrávač komprimuje skladbu do kompaktního souboru ve formátu WMA pomocí výchozího kodeku Windows Media Audio.
EnglishThat means you, your neighbor, your cellphone, the auditorium can become a black hole if you can figure out how to compress it down to the size of the Schwarzschild radius.
Tedy vy, váš soused, váš mobilní telefon, i tento přednáškový sál se mohou stát černou dírou, pokud se podaří zhustit tyto objekty na velikost Schwarzschildova poloměru.