EN

command {přídavné jméno}

volume_up
volume_up
nařízený {příd. jm. m.}
CS

Strategic Command {vlastní jméno}

volume_up
1. vojenství
Strategic Command
volume_up
STRATCOM {vl. jm.} [zkr.]

Příklady použití pro "command" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishA command button performs a command (makes something happen) when you click it.
Příkazové tlačítko provede příkaz (provede nějakou akci), když na něj klepnete.
EnglishA command button performs a command (makes something happen) when you click it.
Příkazové tlačítko provede příkaz (provede nějakou akci), když na něj kliknete.
EnglishIf a keyboard shortcut is available for a command, it is shown next to the command.
Je-li pro určitý příkaz k dispozici klávesová zkratka, bývá uvedena vedle příkazu.
EnglishWindows will store the certificate in the directory shown at the command prompt.
Systém Windows uloží certifikát do adresáře uvedeného na příkazovém řádku.
EnglishCarry out the corresponding command or select the corresponding option in a dialog box
Vykonání odpovídajícího příkazu nebo výběr odpovídající možnosti v dialogovém okně
EnglishCommand Prompt replaces the Recovery Console from earlier versions of Windows.
Příkazový řádek nahrazuje Konzolu pro zotavení z dřívějších verzí Windows.
EnglishGoering was Hitler's second in command in World War II, his designated successor.
Göring byl Hitlerův zástupce velitele během druhé světové války, jeho budoucí nástupce.
EnglishTo restore the Command bar buttons to their default settings, click Reset.
Pokud chcete obnovit výchozí nastavení panelu příkazů, klepněte na tlačítkoObnovit.
EnglishTo restore the Command bar buttons to their default settings, click Reset.
Pokud chcete obnovit výchozí nastavení panelu příkazů, klikněte na tlačítkoObnovit.
EnglishThe former command economy has been developed into an efficient market economy.
Bývalé centrálně řízené hospodářství se rozvinulo v účinné tržně orientované hospodářství.
EnglishAt the command prompt, enter ipconfig /release, and then press Enter.
Do příkazového řádku zadejte příkaz ipconfig /release a stiskněte klávesu ENTER.
EnglishAt the command prompt, type net start shellhwdetection, and then press ENTER.
Do příkazového řádku zadejte příkaz net start shellhwdetection a stiskněte klávesu ENTER.
EnglishYou can change the appearance of the Command Prompt window by setting Command Prompt options.
Vzhled okna programu Příkazový řádek lze změnit nastavením příslušných možností.
EnglishYou can customize the Command bar buttons to suit your preferences.
Tlačítka panelu příkazů lze přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim preferencím .
EnglishThe following table describes the parameters for the netsh interface ipv6 add route command.
Následující tabulka popisuje parametry příkazu netsh interface ipv6 add route.
EnglishYou can show or hide the Menu bar, Favorites bar, Command bar, and status bar.
Panel nabídek, panel Oblíbené položky, panel příkazů a stavový řádek lze zobrazit nebo skrýt.
EnglishAdvanced users can use the Command Prompt window to use command line tools.
Pokročilí uživatelé mohou pomocí okna Příkazový řádek používat nástroje příkazového řádku.
EnglishESCAPE + Charactersets the key sequence to use for switching from session to command mode.
Znak ESCAPE + stanoví pořadí klíčů pro použití k přepínání z relace do režimu příkazů.
EnglishPerform the command (or select the option) that goes with that letter
Provedení příkazu (nebo výběr možnosti), který se váže na příslušné písmeno
EnglishYou can customize the Command bar buttons to suit your preferences.
Tlačítka panelu příkazů lze přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim požadavkům.

Synonyma (anglicky) pro "command":

command
commandment