anglicko-česko překlad pro "to come home"

EN

"to come home" český překlad

EN

to come home {sloveso}

volume_up
to come home (také: to get home)
Get up in the morning, go to work, come home and watch TV, go to bed, get up in the morning, go to work, come home, watch TV, go to bed, go to parties on weekends.
Ráno vstát, jít do práce, přijít domů a koukat na televizi, jít spát, ráno vstát, jít do práce, přijít domů, koukat na televizi, jít spát, o víkendu chodit na párty.

Příklady použití pro "to come home" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishLet us assume they have a right to vote in Great Britain or Ireland, but they come home.
Předpokládejme, že mají právo volit ve Spojeném království nebo v Irsku, ale oni se vrátí domů.
EnglishAnd the problem with escaping your day-to-day life is that you have to come home eventually.
Problémem úniku ze všedního života je, že se nakonec vrátíte domů.
EnglishA lot of people, tens of thousands of them, are stranded all over the world and waiting to come home.
Mnoho lidí, desítky tisíc, uvázlo na celém světě na letištích a čekají na návrat domů.
EnglishYou come home, and the suit does not look as good as it was supposed to.
Přijdete domů a oblek nevypadá tak dobře, jak by měl.
English(Laughter) You know, you've come home from a long day, and you take a glass of wine, and you put your feet up.
(Smích) Máte za sebou dlouhý den, přijdete domů, nalijete si sklenici vína a dáte si nohy na stůl.
EnglishI hope you will support our soldiers when they are out there, when they come home and when they are injured and need our care.
Doufám, že podpoříte naše vojáky, když jsou tam venku, když se vrátí domů a když jsou zraněni a potřebují naši péči.
EnglishWell, the chickens have come home to roost.
EnglishInstead, send your own sons to come home in boxes or without their legs, their arms and their sanity - or mind your own business.
Namísto toho pošlete své vlastní syny, aby se domů vrátili v krabici či bez nohou, rukou a zdravé mysli - jinak se starejte o své.
EnglishIn the evening, it will get dark too soon and, if you come home from work and want to have some exercise or go out with children, it is already evening.
Večer se setmí příliš brzy, a když přijdete domů z práce a chcete si zacvičit nebo jít ven s dětmi, už je večer.
EnglishI could study him, have him come to my home, get to know him, do psychological analysis to see, was he a good apple or bad apple.
Mohl jsem jej studovat, pozvat si jej domů, lépe jej poznat, sestavit psychologickou analýzu a zjistit, zda je tím špatným nebo dobrým jablkem.
EnglishI have to kill a Frenchman when I come back at home? (Laughter) I have to do my carbon offset in another way, like I do every time.
Musím zabít jednoho Francouze, až přijedu zpátky domů. ~~~ (Smích) Musím své uhlíkové emise vykompenzovat jiným způsobem, tak jako to dělám vždycky.
EnglishAt the same time the Treaty opens the door for further enlargement of the Union to include new Member States, so that many people's dreams of a common European home can come true.
Smlouva zároveň otevírá prostor pro další rozšiřování Unie o nové členské státy, aby se mohly naplnit představy mnoha lidí o společné Evropě.
EnglishGet up in the morning, go to work, come home and watch TV, go to bed, get up in the morning, go to work, come home, watch TV, go to bed, go to parties on weekends.
Ráno vstát, jít do práce, přijít domů a koukat na televizi, jít spát, ráno vstát, jít do práce, přijít domů, koukat na televizi, jít spát, o víkendu chodit na párty.
English(Laughter) They buy these seaweed-based snacks there called Veggie Booty with Kale, which is for kids who come home and say, "Mom, mom, I want a snack that'll help prevent colon-rectal cancer."
(Smích) Nakoupí krekry z mořských řas značky Veggie Booty, pro děti, které přijdou domů a řeknou: "Mámo, dej mi sušenku, která mi pomůže předcházet rakovině konečníku."

Podobné překlady pro "to come home" česky

home podstatné jméno
home přídavné jméno
home příslovce
Czech
to drive home sloveso
to go home sloveso
detention home podstatné jméno
to ram home sloveso
come along příslovce
Czech
at home příslovce
Czech
to head home sloveso
to get home sloveso