EN

climb {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
2. "on"
climb
One of the most common is climbing the secret staircase and losing ourselves.
Nejobvyklejším je výstup po tajném schodišti a pozbytí sama sebe.
So you could have something that climbs along and reads it and can output at one to one.
Takže byste mohli mít něco, co v průběhu čte a přímo tvoří výstup.

Příklady použití pro "climb" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe world's many religions have found so many ways to help people climb the staircase.
Mnohá světová náboženství našla mnoho způsobů, jak pomoci lidem stoupat po schodišti.
EnglishThis is a climb called the Naked Edge, in El Dorado Canyon, outside of Boulder.
Toto je cesta Naked Edge (Nahá hrana), v kaňonu El Dorado u Boulderu.
EnglishYou know the French saying: 'don't climb coconut trees when you have a hole in your trousers'.
Víte, že Francouzi říkají: "nelez na kokosové palmy, když máš díru v kalhotech."
EnglishI slam the door behind me, climb up, go past this place where I see a pendulum ticking.
Rozrazím dveře za mnou, skok nahoru, jdu za to místo, kde klape kyvadlo.
EnglishI climb up, and there's this place, way in the back, that you climb up this wooden ladder.
Lezu nahoru, a tady je to místo, zpáteční cesta, kam jsem vylezl po dřevěném žebříku.
EnglishBut as soon as they passed by, it would start to climb up the wall in jerky fashion.
Ale jakmile prošli okolo, začalo to šplhat po stěně trhavým pohybem.
EnglishThis is a climb called the Dike Route, on Pywjack Dome, up in the Yosemite high country.
Toto je cesta s názvem Dike Route (Hrázová cesta) na Pywiack Dome, v Yosemitské vrchovině.
EnglishA child of today can climb right to the top of the social ladder or fall right down to the bottom.
Dnešní dítě může vystoupat na vrchol společenského žebříčku, nebo spadnout na dno.
EnglishOnce it stabilizes that, it lifts a foot, and then with the winch it can climb up these kinds of thing.
Jakmile toto vyřeší, zvedne nohu, a pak díky navijáku může šplhat po podobných místech.
EnglishWe climb the staircase and experience a state of altered consciousness.
Vystoupáme po schodišti a zažijeme stav změněného vědomí.
EnglishImagine a big explosion as you climb through 3,000 ft.
Představte si velkou explozi ve výšce přes 3000 stop (914 m).
EnglishSo if any of you ever get a chance to take a dive in a submersible, by all means, climb in and take the plunge.
Takže pokud někdo z vás bude mít šanci potápět se v ponorce, určitě do ní vlezte a ponořte se.
EnglishSo, inspired by that we wanted to build a robot that can climb a structured cliff environment.
Takže inspirováni touto potřebou jsme chtěli postavit robota, který dokáže šplhat po komplikovaných prostředích útesů.
EnglishBut if I can get other people to join my Climb and Ride, then together we can get something that we all want.
Ale když seženu ostatní, kteří se připojí k mému jízdě, pak spolu můžeme dostad něco, co všichni chceme.
EnglishAdaptive technology has since enabled me to learn how to downhill ski again, to rock climb and even handcycle.
Kompenzační pomůcky mně umožnily, abych mohla opět lyžovat, lézt po skalách a dokonce i jezdit na kole.
EnglishThe interesting thing about this climb is it's not that hard.
Zajímavá je tím, že není až tak těžká.
EnglishThis is a climb in the Needles, again in California.
Toto je cesta v Needles, rovněž v Kalifornii.
EnglishThis is a robot that can climb structures.
EnglishAnd they climb up for their work.
EnglishWe all talk about growth, and that is the only way that many of the peripheral economies can climb out of the abyss that they are already in.
Hovoříme o růstu a je to jediný způsob, jak se mohou okrajové ekonomiky vyškrábat z propasti, v níž se nacházejí.

Synonyma (anglicky) pro "climb":

climb
climbing