anglicko-česko překlad pro "chop"

EN

"chop" český překlad

volume_up
chop {podstatné jméno}
EN

chop {podstatné jméno}

volume_up
chop (také: cutlet)
chop (také: cut)
I myself am not sure I would be able to swallow a pork chop from a cloned pig or milk from a cloned cow.
Já osobně si nejsem jist tím, zda bych dokázal sníst řízek z klonovaného vepře nebo vypít mléko z klonované krávy.
chop (také: check, cut, cheque)

Synonyma (anglicky) pro "chop":

chop

Příklady použití pro "chop" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishNor would they need to chop down forests that absolutely should not be chopped down.
A nebudou ani muset kácet lesy, které by v žádném případě neměly být káceny.
EnglishOn 22 December 2007, I helped to chop down the border gate on the Slovak-Hungarian border.
22. prosince 2007 jsem na slovensko-maďarské hranici pomáhala přetnout hraniční závoru.
EnglishWe must give the forest owners an incentive not to chop down forests but to preserve them.
Musíme majitele lesů motivovat, aby lesy nekáceli, ale zachovávali.
EnglishI stand up next to a mountain and I chop it down with the edge of my hand.'
Postavím se vedle té hory a srazím ji hranou dlaně."
EnglishHe said, "I can chop your head off right away and bring you back to life."
A já na to: "Hm, na to teď asi nemáme čas."
EnglishAnd we chop those strands into what are called pellets.
Tyto vlákna se pak nasekají na něco čemu říkáme granule.
EnglishWhen he saw a mountain of debt, he said: 'Well I stand up next to a mountain and I chop it down with the edge of my hand.
Když ten viděl horu dluhů, řekl: "No, postavím se vedle té hory a srazím ji hranou dlaně.
EnglishWhat happens to matter if you chop it up very fine?
Co se stane s hmotou, pokud ji vhodně rozštěpíte?