anglicko-česko překlad pro "calibre"

EN

"calibre" český překlad

volume_up
calibre {podstatné jméno}
volume_up
calibration {podstatné jméno}
volume_up
calibrated {příd. jm.}
volume_up
calibrating {příd. jm.}
EN

calibre {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "calibre" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is up to the country itself to recover, and I think that people of his calibre are rare.
Je na zemi samotné, aby se vzpamatovala, a já se domnívám, že lidé prezidentových kvalit jsou vzácní.
EnglishDue to its kinetic energy, even a very small calibre missile can therefore penetrate a tank's armour plating.
Díky své kinetické energii tedy i střela velmi malého kalibru dokáže prorazit pancéřování tanku.
EnglishThere is a special high-calibre, independent identification committee which is now preparing criteria.
Existuje tu zvláštní, vysoce kvalitní, nezávislý identifikační výbor, který nyní připravuje kritéria pro jmenování správní rady.
EnglishTherefore, flexicurity as we understand the concept in Northern Europe requires a welfare state of a certain calibre and size.
Proto flexikurita, tak jak tento koncept chápeme v severní Evropě, vyžaduje dostatečně silný a výkonný sociální stát.
EnglishIt ought to be a given that men and women of equal calibre with the same qualifications and in the same position should receive the same pay.
Mělo by být samozřejmé, že muži a ženy stejné kvality a ve stejné pozici by měli dostávat stejnou mzdu.
EnglishThe 19th and 20th centuries were no less remarkable for their high-calibre artists like Vincent van Gogh and Piet Mondriaan.
Devatenácté a dvacáté století bylo neméně pozoruhodné díky špičkovým umělcům jako byli Vincent van Gogh a Piet Mondriaan.
EnglishSometimes there is a lack of high-calibre legal and administrative care in the way petitions are handled by the European Commission.
V některých případech schází ve způsobu, jímž Evropská komise s peticemi nakládá, právní a administrativní péče vysokého kalibru.
EnglishIn spite of the presence, within the College, of several high-calibre individuals, I voted against the appointment of the Commission for two reasons.
Přestože je v kolegiu i několik velmi schopných lidí, hlasovala jsem proti jmenování Komise, a to ze dvou důvodů.
EnglishOn this point I would like to say once again that in an initiative of this calibre, Parliament should have played a much more decisive role.
K tomuto bodu bych chtěla ještě jednou zopakovat, že v případě iniciativy tohoto významu by Parlament měl hrát mnohem důraznější roli.
EnglishWe had intensive discussions with the Commission and I would like to stress that in this case our reaction is swift, but high calibre in terms of content and quality.
Diskutovali jsme intenzivně s Komisí a ráda bych zdůraznila, že v tomto případě byla naše reakce rychlá, ale vysoce hodnotná z hlediska obsahu a kvality.
EnglishIn this time of difficulty, I believe it is fundamental to have a person of the very highest calibre at the helm of the ECB, and Mario Draghi is a perfect representation of this profile.
V této obtížné době považuji za zásadní, abychom měli v čele ECB osobnost nejvyššího kalibru, a Mario Draghi tento profil skvěle ztělesňuje.
EnglishThe high-level group is meeting and its members are, as I understand it, high-calibre individuals: it is not just producers who are represented, but distributors too.
V současnosti se schází skupina na vysoké úrovni, jejímiž členy jsou podle toho, co jsem slyšel, lidé vysokých kvalit: zastoupeni jsou v ní nejen výrobci, ale také distributoři.

Synonyma (anglicky) pro "calibre":

calibre
calibration
calibrated
English