anglicko-česko překlad pro "Boer"

EN

"Boer" český překlad

volume_up
Boer {vl. jm.}
CS
volume_up
Boers {vl. jm.}
CS

"bór" anglický překlad

EN
EN
volume_up
borové dřevo {stř}
EN

Boer {vlastní jméno}

volume_up
Boer
CS

bór {mužský rod }

volume_up
1. chemie
bór
volume_up
boron {podstatné jméno}

Příklady použití pro "Boer" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishYesterday Mr De Boer, the United Nations negotiator, asked for USD 10 billion between now and 2012.
Pan De Boer, vyjednavač OSN, včera požádal o 10 miliard dolarů ode dneška do roku 2012.
EnglishThose are not the words of the Lega Nord but of Ivo de Boer, secretary of the UN climate change conference.
To nejsou slova Ligy severu, ale Iva de Boera, sekretáře konference OSN o změně klimatu.
EnglishThe most accurate opinion that I have come across concerning Bali was one that had been written by Mr de Boer, who, as you know, is the executive director of the Framework Convention.
Nejvýstižnější výrok ohledně Bali, s nímž jsem se setkal, napsal pan de Boer, který, jak víte, je výkonným ředitelem Rámcové úmluvy.
English(FR) Mr President, as we know - according to a number of scientific studies and also Yvo de Boer - emerging countries are today making at least as much effort as Europe with a view to 2020.
(FR) Pane předsedo, jak víme - podle řady vědeckých studií a také podle Yva de Boera - rozvíjející se země dnes vyvíjejí s ohledem na rok 2020 minimálně stejné úsilí jako Evropa.

Synonyma (anglicky) pro "Boer":

Boer