anglicko-česko překlad pro "benches"

EN

"benches" český překlad

volume_up
benches {mn. č.}
volume_up
bench {podstatné jméno}

EN benches
volume_up
{množné číslo}

benches
volume_up
lavičky {ž mn. č.}

Synonyma (anglicky) pro "bench":

bench

Příklady použití pro "benches" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishI think it is no coincidence that many presidents and ministers have emerged from these benches.
Myslím, že není náhoda, že se mezi těmito lavicemi objevilo mnoho prezidentů a ministrů.
EnglishAnd from today's vantage point, one thing is clear to everyone - except, perhaps, some on the benches to the left.
A z dnešního pohledu je každému jasná jedna věc - možná kromě některých sedících vlevo.
EnglishI am sure we will meet on these benches again, even if it is perhaps in a different capacity, but many thanks, anyway.
Jsem si jista, že se v těchto lavicích sejdeme znovu, i když to možná bude v jiné funkci, ale v každém případě Vám děkuji.
EnglishMoreover, the Italian electorate wanted to remove communists from the parliamentary arena, and they no longer sit on these benches.
Kromě toho italští voliči chtěli z politické arény odstranit komunisty, a ti se již v politických funkcích nenachází.
EnglishI would like to thank you, from the bottom of my heart, for the support from all the benches that I have always had in this House.
Chtěl bych vám všem z hloubi svého srdce poděkovat za podporu napříč politickým spektrem, které se mi zde vždy dostalo.
English(ES) Mr President, I welcome Mr Lewandowski, an old friend of this House who now sits on different benches to those of the Members.
(ES) Pane předsedající, vítám pana Lewandowského, dávného přítele tohoto orgánu, který nyní sedí na jiných lavicích než poslanci.
EnglishHer very physical location - which will alternate between the benches of the Council, here, and the Commission - exemplifies her wish to wear two hats.
Její výslovné fyzické umístění, které bude střídavě zde v Radě a v Komisi, dokládá její touhu zastávat dvě úlohy.
EnglishWhen I hear the latest speakers from the benches up here and their agitation, I can also hear the national interests in relation to conflicts.
Když poslouchám poslední řečníky z lavic tu nahoře a jejich ustaranost, slyším zároveň národní zájmy ve vztahu ke konfliktům.
EnglishWe hope to hear something from the empty Council benches sooner or later, if only a public explanation of their reasons for opposing our proposals.
Doufáme, že dříve či později uslyšíme něco z prázdných lavic Rady, třeba jen veřejné objasnění jejích důvodů pro opozici vůči našim návrhům.
EnglishYou forget one thing: before becoming Prime Minister, I was leader of the opposition, and before becoming leader of the opposition, I sat on the benches.
Zapomínáte na jedno: než jsem se stal předsedou vlády, byl jsem vedoucím představitelem opozice a předtím, než jsem se jím stal, jsem seděl v lavicích.
EnglishCan I say that I object to the opportunistic bleating of a few Eurosceptic fossils in our back benches, and what they say should be recognised for what it is.
Mohu říci, že mám výhrady k oportunistickému remcání několika euroskeptických fosílií v našich zadních lavicích a že bychom je měli brát takové, jací jsou.
English(SV) Mr President, as Vice-Chair of Parliament's Delegation to Croatia, I am looking forward to the day when we have Croatian members sitting on the benches in this Parliament.
(SV) Pane předsedající, jako místopředsedkyně parlamentní delegace do Chorvatska se těším na den, kdy s námi tady ve sněmovně budou sedět i chorvatští poslanci.
EnglishThere is a very obvious reaction within the Commission itself, just as there is on some of the benches here, because some people think that the EU has no part to play in the matter.
Reakce v rámci Komise je velmi zřetelná, stejně jako v některých lavicích zde, neboť někteří lidé se domnívají, že EU v této oblasti nepřísluší žádná úloha.
EnglishMr President, during this debate colleagues from the Socialist and Green benches have referred to speculation and how unacceptable that is in terms of energy prices, and I agree with them.
Pane předsedající, kolegové z lavic socialistů a Zelených během této rozpravy zmiňovali spekulace a to, jak jsou nepřijatelné, pokud jde o ceny energií, s čímž souhlasím.