anglicko-česko překlad pro "ben"

EN

"ben" český překlad

volume_up
ben {podstatné jméno}
CS
volume_up
Ben {vl. jm.}
CS
CS

"Ben" anglický překlad

volume_up
Ben {vl. jm.}
EN
EN

ben {podstatné jméno}

volume_up
ben
volume_up
hora {ž} (ve Skotsku a Irsku)
CS

Ben {vlastní jméno}

volume_up
Ben (také: Benja)
Od konce diktatury Ben Aliho je Tunisko svobodnou zemí.
Since the end of the Ben Ali dictatorship, Tunisia has been a free country.
Nejvyšší hora Ben Nevis se nachází ve Skotsku a dosahuje výšky 1 344m.
The highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.
Jaké byly vztahy evropských zemí s Kaddáfím, Ben Alím nebo Mubarakem?
What relations did European countries have with Mr Gaddafi, Mr Ben Ali, Mr Mubarak?

Příklady použití pro "ben" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAll we have to do is look at the treatment given to Mr Ben Ali in recent months.
Musíme se jen podívat, jak se s panem bin Alím v posledních měsících jednalo.
English(FR) Mr President, I myself was not a friend of either Mr Ben Ali or Mr Mubarak.
(FR) Pane předsedající, nebyl jen přítelem pana bin Alího ani pana Mubaraka.
EnglishJournalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
Zmláceni byli i novináři, včetně reportéra agentury Associated Press, Bena Stockinga.
EnglishWe do not think that Mr Ben Ali has ever been invited to the European Parliament.
Nemyslíme si, že by pan bin Alí byl někdy pozván do Evropského parlamentu.
EnglishIf you had criticisms to make of Mr Ben Ali, you should have made them at the time.
Pokud máte k panu bin Alímu jakékoliv kritické připomínky, měli jste je vznést tehdy.
EnglishThe highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.
Nejvyšší hora Ben Nevis se nachází ve Skotsku a dosahuje výšky 1 344m.
EnglishIn Tunisia, Ben Ali was only the second leader since independence 53 years ago.
V Tunisku byl Ben Ali jen jeho druhým představitelem od vyhlášení nezávislosti před 53 roky.
EnglishWhat relations did European countries have with Mr Gaddafi, Mr Ben Ali, Mr Mubarak?
Jaké byly vztahy evropských zemí s Kaddáfím, Ben Alím nebo Mubarakem?
EnglishPeople in my orchestra came up to me and said, "Ben, what happened?"
Hráči z mého orchestru pak za mnou přišli a ptali se: "Bene, co se stalo?"
EnglishThe assets of the Ben Ali and Trabelsi families must not only be monitored; they must be frozen.
Nestačí majetek bin Alího a rodiny Trabelsiů sledovat, je nutné jej zmrazit.
EnglishIt seems that Mr Ben Brik's life is in danger due to his illness and his detention conditions.
Zdá se, že život Taoufika Ben Brika je ohrožen kvůli jeho nemoci a podmínkám ve vězení.
EnglishI was not the one who invited Mr Ben Ali to the European Parliament.
Nebyl jsem ten, kdo pozval pana bin Alího do Evropského parlamentu.
EnglishMr President, please write to the Tunisian authorities to request the release of Taoufik Ben Brik.
Pane předsedo, napište prosím tuniským úřadům, aby žádaly propuštění Taoufika Ben Brika.
EnglishPerhaps we should expect to see Mr Ben Ali, a recently retired dictator, at the head of the queue.
Pak by měl být pan Ben Ali, diktátor v důchodu, v čele tohoto zástupu.
EnglishJust last week, most groups rejected a debate on Tunisia and refused to condemn Ben Ali.
Ještě minulý týden většina skupin rozpravu o Tunisku odmítla, stejně jako odmítla odsoudit bin Alího.
EnglishSince the end of the Ben Ali dictatorship, Tunisia has been a free country.
Od konce diktatury Ben Aliho je Tunisko svobodnou zemí.
EnglishOn 25 October, Mr Ben Ali was re-elected for a fifth term, gaining more than 89% of the vote.
Dne 25. října byl Zine el Abidine Ben Ali znovu, popáté, zvolen, přičemž dostal více než 89 % hlasů.
EnglishThere are well-founded fears that the Ben Ali clan and his enterprises are also profiting from EU money.
Existují podložené obavy, že klan Bena Alího a jeho podniky mají také prospěch z peněz EU.
EnglishI said, "Well, Ben, what do you do?" "I make ice cream."
Odpověděl jsem mu: "No, a co děláš, Bene?" ~~~ "Vyrábím zmrzlinu."
EnglishLess than a month later, nationwide protests have brought about the definitive departure of President Ben Ali.
Ani ne o měsíc později přinesly celonárodní protesty definitivní odstoupení prezidenta bin Alího.
Jiná slova