anglicko-česko překlad pro "to be under way"

EN

"to be under way" český překlad

EN

to be under way {sloveso} [idiom]

volume_up
to be under way
volume_up
být v plném proudu {sl.} [idiom]

Příklady použití pro "to be under way" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishLet us start with the Haiti lessons learned exercise which is now under way.
Začněme s lekcí, kterou jsme dostali na Haiti, kde akce v současné době probíhá.
EnglishA debate is currently under way in the European Parliament on financial scrutiny.
V současné době probíhá v Evropském parlamentu debata o finanční kontrole.
EnglishSo, there are various important initiatives under way in relation to immigration.
V oblasti přistěhovalectví tedy probíhá řada různých důležitých iniciativ.
EnglishThe study is under way and the Commission is examining the second interim report.
Tato studie se připravuje a Komise se zabývá druhou prozatímní zprávou.
EnglishAre the technical changes which are apparently under way in your DG an indicator of this?
Jsou technické změny, které zjevně ve vašem GŘ probíhají, takovým ukazatelem?
EnglishThe budget for Poseidon, the operation currently under way, is EUR 11 million.
Rozpočet pro projekt Poseidon, který právě probíhá, je 11 milionů EUR.
EnglishA number of other trials are under way, notably in Poland and the UK.
Probíhá řada dalších soudních procesů, zejména v Polsku a ve Spojeném království.
EnglishThe European Union will fulfil its commitments as regards the negotiations under way.
Evropská unie splní své závazky s ohledem na právě probíhajících jednání.
EnglishMember States have launched significant recovery programmes, which are now well under way.
Členské státy zahájily významné programy obnovy, které nyní již úspěšně probíhají.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Kromě toho musí Srbsko pokračovat s reformami, které právě probíhají, a rovněž zahájit nové.
EnglishA new session of talks is currently under way in Hanoi, and will continue until 22 October.
Další kolo rozhovorů právě probíhá v Hanoji a bude pokračovat až do 22. října.
EnglishNew elections will take place in May and the preparations are under way.
V květnu se budou konat nové volby a přípravy na ně jsou už v plném proudu.
EnglishThe debate currently under way on the population of bluefin tuna is most certainly justified.
V současnosti probíhající diskuse o populaci tuňáka obecného je určitě odůvodněná.
EnglishThat is why it is wrong to call on all the parties to support the negotiations under way.
Není tedy správné volat na všechny strany k podpoře probíhajících jednání.
EnglishHere Commission work has been under way since the start of the crisis a year ago.
Komise v tomto směru pracuje od doby, kdy krize před rokem začala.
EnglishPeace now reigns in the Western Balkans too and reforms are under way.
I v západobalkánských zemích nyní vládne mír a reformy jsou v plném proudu.
EnglishThe elections now under way are important for the preservation of Tibetan identity and culture.
Právě probíhající volby jsou pro tibetskou identitu a kulturu obzvlášť významné.
EnglishThat would break trust with communities and would diminish much of the good work under way.
To by narušilo důvěru s komunitami a omezilo značnou část probíhající práce.
EnglishCould you tell us if similar negotiations are also under way concerning other banks in Ireland?
Mohl byste nám říci, zda probíhají podobná jednání ohledně jiných bank v Irsku?
EnglishFor its part, Turkey must commit further to the reform process that is under way.
Turecko musí naopak pokračovat v probíhajícím reformním procesu.

Podobné překlady pro "to be under way" česky

under předložka
under příslovce
Czech
under přídavné jméno
Czech
way podstatné jméno