anglicko-česko překlad pro "to be"

EN

"to be" český překlad

volume_up
Be {podstatné jméno} [zkratka]
volume_up
being {podstatné jméno}
CS
volume_up
being {příd. jm.}
CS
EN

to be [was|been] {sloveso}

volume_up
to be
You have to be generous, and your hearts must be generous, your mind must be generous.
Musíte být štědří, vaše srdce musí být štědrá, vaše mysl musí být štědrá.
Being active does not necessarily mean being member of a political party.
Být aktivním občanem neznamená, že musíš být členem politické strany.
He replied: 'We do not want to be isolated, we do not want to be on our own.
Odpověděl: "Nechceme být izolovaní, nechceme být sami.
If there is no effective monitoring of fisheries, there will always be problems.
Nebude-li existovat účinná kontrola rybolovu, budou vždy existovat problémy.
If there is no Objective 2, there will be no qualification for Northern Ireland.
Pokud nebude existovat žádný Cíl 2, nebude existovat žádná kvalifikace pro Severní Irsko.
Without forests there will be no other vegetation, no animals and no people there.
Pokud nebudou existovat lesy, nebude existovat žádná další vegetace, ani zvířata, ani lidé.

Synonyma (anglicky) pro "Be":

Be
being