anglicko-česko překlad pro "bailout"

EN

"bailout" český překlad

volume_up
bailout {podstatné jméno}
CS
EN

bailout {podstatné jméno}

volume_up
The bailout of a Member State may not survive a probable constitutional appeal in Germany.
Může se stát, že pomoc ve prospěch jednoho členského státu nepřečká odvolání k ústavnímu soudu, k němuž pravděpodobně dojde v Německu.
The cost of the bank bailout is EUR 70 billion, not to mention the EUR 200 billion in emergency funding from the ECB.
Náklady na pomoc bankám představují 70 miliard EUR, a to nemluvím o 200 miliardách krizového financování ze strany ECB.
Take, for example, the whole bail-out of Greece.
Vezměte si například celou tu nouzovou pomoc Řecku.

Příklady použití pro "bailout" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe are about to mandate a bail-out in plain violation of Article 125 of the treaties.
Schyluje se k nařízení pomoci, které je očividným porušením článku 125 Smluv.
EnglishIt is absurd that Ireland and Greece will be joining the bail-out of Portugal.
Je absurdní, že Irsko a Řecko se budou podílet na záchraně Portugalska.
EnglishFor that reason the recent EU-IMF bail-out hurt the Irish people badly.
Proto se irských občanů nedávná záchrana ze strany EU a MMF nesmírně dotkla.
EnglishThe model itself is failing and yet what you want is to double the size of the bail-out fund.
Samotný model krachuje, a vy přesto chcete zvýšit velikost fondu nouzové pomoci.
EnglishAre we sure that the Irish bailout does not violate the Treaty of Maastricht?
Jsme si jistí, že výpomoc Irsku neporušuje Maastrichtskou smlouvu?
EnglishHere we are, on the verge of the second Greek bail-out, and you say, 'there is no alternative'.
Druhý záchranný balíček pro Řecko je již na spadnutí a říkáte: "Nemáme jinou možnost."
EnglishI wonder, can you please tell me who is really profiting from the Greek bail-out package?
Zajímalo by mě, můžete mi prosím říci, kdo ve skutečnosti těží z řeckého záchranného balíčku?
EnglishWe are struggling manfully to reach our targets in relation to the bail-out.
S velkým odhodláním se snažíme dosáhnout cílů, ke kterým jsme se zavázali v souvislosti se záchranným balíčkem.
EnglishMy third concern is regarding moral hazard: if this money is to be put into a bail-out fund.
Moje třetí obava se týká morálního hazardu: připustíme-li, že z těchto peněz bude hrazena pomoc bankám.
EnglishIt is like watching a slow-motion car crash and now you want a permanent bail-out mechanism.
Je to jako dívat se na zpomalený záznam automobilové nehody - a vy teď chcete stálý záchranný mechanismus.
EnglishIt will put Greece on the road to a third bail-out, which we will be discussing in a just a few months' time.
Udělá z Řecka kandidáta na třetí záchranný balíček, o němž budeme jednat již za pár měsíců.
EnglishThe bail-out ban and the Stability and Growth Pact destroy the solidarity between the States in the monetary union.
Zákaz finanční výpomoci a Pakt stability a růstu solidaritu mezi státy v měnové unii ničí.
EnglishNot only is it not provided for in the Treaties; it is expressly forbidden under the 'no bail-out clause'.
Nejenže to Smlouva nestanoví, ale přímo to zakazuje v "doložce o neposkytování podpory na záchranu".
EnglishMr President, currently we are celebrating the first anniversary of the Greek bail-out, but there is nothing to celebrate.
Pane předsedající, v současné době slavíme první výročí pomoci Řecku, ale není co oslavovat.
EnglishWe are surely on the final pages of the bail-out chapter.
Možnosti záchrany se již definitivně vyčerpávají.
EnglishNevertheless, the increase in public deficits is a result of the public bail-out of private banks.
Nicméně nárůst schodků veřejných financí je výsledkem záchranných opatření pro soukromé banky z veřejných prostředků.
EnglishTake, for example, the whole bail-out of Greece.
Vezměte si například celou tu nouzovou pomoc Řecku.
EnglishThe 'no-bailout' principle, the 'no-default' principle, and now the 'no-exit' principle could also be out the window.
Zásada "žádné záchrany", zásada "žádné neplnění závazků" a nyní i zásada "žádné opouštění" vylétly oknem.
EnglishNevertheless, it is one thing to implement a bail-out and another, very different thing to provide temporary financial assistance.
Avšak převzít závazek je jedna věc a poskytnout dočasnou finanční pomoc je věc zcela odlišná.
EnglishThe bailout of a Member State may not survive a probable constitutional appeal in Germany.
Může se stát, že pomoc ve prospěch jednoho členského státu nepřečká odvolání k ústavnímu soudu, k němuž pravděpodobně dojde v Německu.