anglicko-česko překlad pro "Bach"

EN

"Bach" český překlad

volume_up
Bach {vl. jm.}
CS
CS

"Bach" anglický překlad

volume_up
Bach {vl. jm.}
EN
EN

Bach {vlastní jméno}

volume_up
Bach
volume_up
Bach {vl. jm.} (hudební skladatel)
Bach) Jdeme trochu dál.
This is the room that Bach wrote some of his music for.
Toto je místnost, pro kterou psal Bach některé ze svých děl.
Mr Bach believes it would be enough to investigate this thoroughly and to introduce better safety mechanisms.
Pan Bach se domnívá, že by bylo dostačující toto důkladně prošetřit a zavést lepší bezpečnostní mechanismy.
CS

Bach {vlastní jméno}

volume_up
1. "hudební skladatel"
Bach
Bach) This is a little bit later.
Toto je místnost, pro kterou psal Bach některé ze svých děl.
This is the room that Bach wrote some of his music for.
Pan Bach se domnívá, že by bylo dostačující toto důkladně prošetřit a zavést lepší bezpečnostní mechanismy.
Mr Bach believes it would be enough to investigate this thoroughly and to introduce better safety mechanisms.

Příklady použití pro "Bach" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishBach) This is a little bit later.
(Hudba: "Fantasia On Jesu, Mein Freunde" - Johann S. Bach) Jdeme trochu dál.
EnglishThis is the room that Bach wrote some of his music for.
Toto je místnost, pro kterou psal Bach některé ze svých děl.
EnglishMr Bach believes it would be enough to investigate this thoroughly and to introduce better safety mechanisms.
Pan Bach se domnívá, že by bylo dostačující toto důkladně prošetřit a zavést lepší bezpečnostní mechanismy.
EnglishThe dignity of men will cross all cultures, from Goethe to Pessoa, from Bach to Tchaikovsky, from Mohammed to Buddha.
Lidská důstojnost překlene kultury, od Goetha po Pessou, od Bacha po Čajkovského, od Mohammeda po Buddhu.
EnglishI still start every day practicing playing Bach.
A dodnes začínám každý den cvičením Bacha.
EnglishImagining a solo cello concert, one would most likely think of Johann Sebastian Bach unaccompanied cello suites.
Když řeknu „koncert pro jedno violoncello,“ skoro všichni si představí suity pro violoncello bez doprovodu od Johanna Sebastiana Bacha.
EnglishAnd we started talking about music, from Bach to Beethoven and Brahms, Bruckner, all the B's, from Bartók, all the way up to Esa-Pekka Salonen.
Začali jsme mluvit o hudbě, od Bacha přes Beethovena a Brahmse, Brucknera, všechny od „B“, od Bartóka až po Esa-Pekka Salonena.
EnglishAs birthplace of Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms and Richard Wagner, among others, Germany's gift to European classical music is important.
Evropskou vážnou hudbu si těžko lze představit bez děl německých skladatelů Johanna Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena, Johannese Brahmse, Richarda Wagnera a dalších.

Synonyma (anglicky) pro "Bach":

Bach