anglicko-česko překlad pro "B & B"

EN

"B & B" český překlad

volume_up
B & B [zkratka]
EN

B & B [zkratka]

volume_up
1. "Bed and breakfast"

Příklady použití pro "B & B" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt does not discuss B2B relations, which are covered in particular by Directive 2006/114/EC.
Netýká vztahů b2b (podnikatelé s podnikateli), které již upravuje mj. směrnice 2006/114/ES.
EnglishIt does not discuss B2B relations, which are covered inter alia by Directive 2006/114/EC.
Netýká se vztahů b2b (podnikatelé s podnikateli), které již upravuje mj. směrnice 2006/114/ES.
English(Applause) Not just B.P. B.P. operated very sloppily and very recklessly because they could.
(Potlesk) Nejen British Petroleum British Petroleum pracovalo velmi nedbale a bezohledně, protože mohlo.
EnglishThe report does not concern relations between companies (B2B), which are specifically covered by Directive 2006/114/EC.
Zpráva se netýká vztahů b2b (podnikatelé s podnikateli), které již upravuje směrnice 2006/114/ES.
EnglishThe following categories AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D and DE are recognised throughout Europe.
Kategorie AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE jsou uznávány v celé Evropě.
EnglishThe categories recognised at EU level are: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D and DE.
Toto jsou kategorie řidičského průkazu uznávané v celé EU: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.
EnglishB, C, B, C, B, C, B -- down to A, down to G, down to F. Almost goes to E, but otherwise the play would be over.
English0xB2804B267B131C100E030B68EA826CC5328BDAFB  
0xB2804B267B131C100E030B68EA826CC5328BDAFB  
English0xEE699B6D8B1B010E2F7AE56CF8A07683E3E077B2  
0xEE699B6D8B1B010E2F7AE56CF8A07683E3E077B2  
English0x3FEB4BB7A515DB8DCF8130B0852B42E64E8D79BF  
English0xB59B03B978C9B9C79937E77F4FD86E6D4B3F605B 
EnglishSOME ARE — The following categories are recognised in all EU countries AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D and DE.
NĚKTERÉ ANO – Ve všech zemích Unie jsou uznávány tyto kategorie: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE.
EnglishWe connect the dots: A is connected to B; B is connected to C. And sometimes A really is connected to B, and that's called association learning.
Spojujeme body: A si spojíme s B, B pak s C. No a někdy je A spojeno s B i ve skutečnosti. ~~~ Tomuhle se říká asociační učení.
EnglishFor example, subject A sold something to subject B. Subject B sold it to subject C.
Například subjekt A prodá předmět subjektu B. Subjekt B jej prodá subjektu C. Subjekt C jej prodá koncovému spotřebiteli, který není plátcem DPH.
English(B7-0013/2010; B7-0014/2010; B7-0202/2010; B7-0203/2010).
Dalším bodem jsou otázky k ústnímu zodpovězení pro Radu a Komisi o druhém evropském summitu o romské otázce (B7-0013/2010; B7-0014/2010; B7-0202/2010; B7-0203/2010).
English.*)Field B : Request URI Extract B : (.*) Output To : Request URI Constructor : $A1$B1
Typ filtru : Vlastní filtr > PokročilýField A : Hostname Extract A : (.*)Pole B: identifikátor URI požadavku Výpis B : (.*) Výstup do: Identifikátor URI požadavku Konstruktor: $A1$B1
EnglishSo they went for plan B. It took them a while to formulate plan B. Plan B appeared in its first full-blown form in 1998 -- something called the Digital Millennium Copyright Act.
A tak přešli na plán B. Chvíli jim trvalo, než ho zfromulovali. ~~~ Plán B se poprvé objevil v plné kráse v roce 1998 - něco, co se jmenovalo Autorskoprávní zákon digitálního milénia.
Englishthe oral question to the Council and the Commission: Political relevance of the EU 2020 strategy in the context of the current financial and economic crisis - B7-0219/2010), - B7-0220/2010).
otázka k ústnímu zodpovězení pro Radu a Komisi: Jaký je politický význam strategie EU 2020 v kontextu současné finanční a ekonomické krize? - B7-0219/2010), - B7-0220/2010).

Podobné překlady pro "B & B" česky

b and w