anglicko-česko překlad pro "axe"

EN

"axe" český překlad

volume_up
axe {podstatné jméno}
volume_up
axes {mn. č.}
CS
volume_up
ice axe {podstatné jméno}
CS
CS
EN

axe {podstatné jméno}

volume_up
axe (také: ax, axe head)
One is an Acheulean hand axe from half a million years ago of the kind made by Homo erectus.
Jeden je acheuléenská ruční sekera z doby před půl milionem let vyrobený Člověkem vzpřímeným.
axe (také: ax)

Příklady použití pro "axe" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishPopulist hacking, as though going at a botanical garden with an axe.
Populistické zpracování lidí, jako byste chodili po botanické zahradě se sekerou.
EnglishIn the case of the stone axe, the man who made it knew how to make it.
V případě kamenné sekery, člověk, který ji vyrobil, věděl jak to udělat.
EnglishIf Mr Barroso wishes to axe this point he will face huge opposition from Parliament.
Chce-li pan Barroso toto zrušit, narazí na silný odpor Parlamentu.
EnglishGo back to this image of the axe and the mouse, and ask yourself: "Who made them and for who?"
Vraťme se k tomuto obrázku sekery a myši, a zeptejme se sebe: "Kdo je vyrobil a pro koho?"
EnglishAdam takes four hours to make a spear and three hours to make an axe.
Adamovi trvá čtyři hodiny vyrobit kopí a tři hodiny vyrobit sekeru.
EnglishOne is an Acheulean hand axe from half a million years ago of the kind made by Homo erectus.
Jeden je acheuléenská ruční sekera z doby před půl milionem let vyrobený Člověkem vzpřímeným.
EnglishOz takes one hour to make a spear and two hours to make an axe.
Ozimu trvá hodinu vyrobit kopí a dvě hodiny vyrobit sekeru.
EnglishNow it is time, I think, to bury the axe and restore trust, the way in which we used to have it before Nice.
Myslím, že nastal čas zakopat válečnou sekyru a obnovit důvěru, jakou jsme vůči sobě měli před Nice.
EnglishThe evolution of technology, I pay a lot of attention to, so, you know, one of the first things you got was a little hand axe.
Vývoj technologie, kterou se dost zabývám, tak třeba, že jo, jedna z prvních nápadů byl pazourek.
EnglishStretching over a million years, the hand axe tradition is the longest artistic tradition in human and proto-human history.
Trvajíc přes milion let, tradice ručních seker je nejdelší uměleckou tradicí v lidské a pračlověčí historii.
EnglishThe stone axe was made by someone for himself.
Englishto have an axe to grind
EnglishMr President, Mr Wathelet, Commissioner, the axe of cutbacks is swinging through the public budgets in most of the Member States.
Pane předsedající, pane Wathelete, pane komisaři, smršť drastických úsporných opatření se přehnala nad veřejnými rozpočty ve většině členských států.

Synonyma (anglicky) pro "axe":

axe
English
ice axe