EN

awkwardly {příslovce}

volume_up
awkwardly

Příklady použití pro "awkwardly" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishYou might enjoy the awkwardly tight, cut-off pajama bottoms with balloons.
Můžete si užít pohled na trapně těsné kalhoty od pyžama s balónky.
EnglishOutside of the office he enjoys playing mediocre golf, snowboarding awkwardly, and spending time with a dog named Trout.
Ve volném čase miluje hraní golfu, jízdu na snowboardu (i když mu moc nejde) a venčení psa jménem Trout.
EnglishI'm a mule, and the way that I have to work is that I have to get up at the same time every day, and sweat and labor and barrel through it really awkwardly.
Jsem mezek a způsob, jakým musím pracovat, je, že vstanu každý den ve stejnou dobu a potím se a namáhám a složitě se prodírám skrz.