anglicko-česko překlad pro "awe"

EN

"awe" český překlad

volume_up
awe {podstatné jméno}
volume_up
awed {příd. jm.}
EN

awe {podstatné jméno}

volume_up
1. generál
Today's awe-inspiring general strike in Greece will send a strong fighting message ...
Dnešní respekt vzbuzující generální stávka v Řecku vyšle silný bojový impuls ...
A man-made moon visible by ordinary citizens, it inspired awe and pride that humans had finally launched an object into space.
Umělý měsíc, který byl viditelný obyčejnými občany, vzbuzoval úctu a hrdost, že lidé konečně vypustili objekt do vesmíru.
(Laughter) He says, "Firstly, you've got to refuse to give it all the excessive awe and reverence it's been trained to receive."
(Smích) Říká: "Zaprvé jim nesmíte prokazovat všechnu tu nadbytečnou úctu a bázeň, kterou jsou zvyklí přijímat."
2. náboženství
(Laughter) He says, "Firstly, you've got to refuse to give it all the excessive awe and reverence it's been trained to receive."
(Smích) Říká: "Zaprvé jim nesmíte prokazovat všechnu tu nadbytečnou úctu a bázeň, kterou jsou zvyklí přijímat."

Příklady použití pro "awe" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishToday's awe-inspiring general strike in Greece will send a strong fighting message ...
Dnešní respekt vzbuzující generální stávka v Řecku vyšle silný bojový impuls ...
EnglishI am always in awe of her grasp of the detail in this very complex matter.
Stále obdivuji její smysl pro detail v této tak složité záležitosti.
EnglishI still, to this day, stand in absolute awe of what I see when I make these dives.
I dnes oněmím úžasem vždy, když se potopím a rozhlédnu se kolem.
EnglishExplore the vast, awe-inspiring heritage of India on your desktop.
Seznamte se na ploše svého počítače s rozsáhlým úžasným odkazem Indie.
EnglishI'm in awe of their power in terms of imagination, in terms of technology, in terms of concept.
Žasnu nad jejich silou co do fantazie, technologií, i konceptu.
EnglishI think the last award was so moving that we are still a little in awe of what has happened.
Myslím, že poslední udílení bylo tak dojemné, že jsme stále ještě trochu v úžasu nad tím, co se stalo.
EnglishAnd when I was done, the patient said to me with some awe, "I have never been examined like this before."
Když jsem skončil, pacient mi s určitým údivem řekl: "Takhle mě ještě nikdo nikdy nevyšetřil."
English(Laughter) He says, "Firstly, you've got to refuse to give it all the excessive awe and reverence it's been trained to receive."
(Smích) Říká: "Zaprvé jim nesmíte prokazovat všechnu tu nadbytečnou úctu a bázeň, kterou jsou zvyklí přijímat."
EnglishA man-made moon visible by ordinary citizens, it inspired awe and pride that humans had finally launched an object into space.
Umělý měsíc, který byl viditelný obyčejnými občany, vzbuzoval úctu a hrdost, že lidé konečně vypustili objekt do vesmíru.
EnglishI'm also slightly in awe of them.
EnglishOn the European side, it has been common to be in awe of the size, population and military might of Russia and frightened of Russian expansionism.
Na evropské straně je obvyklé žasnout nad rozměry, obyvatelstvem a vojenskou silou Ruska a mít obavy z ruské rozpínavosti.
EnglishBut I think, above all, I'm in awe at their power to motivate, to compel us, to transfix us, like really nothing else we've ever invented has quite done before.
Ale především žasnu nad jejich schopností nás motivovat, vyburcovat a přikovat k počítači jako nic jiného, co jsme dosud vymysleli.
EnglishSo for the few of us that were there in a professional capacity, this extraordinary volunteer response to this animal crisis was profoundly moving and awe-inspiring.
Takže mě a těch pár dalších odborníků tato mimořádná odezva dobrovolníků ve prospěch zvířat v nouzi naplnila hlubokým dojetím a úctou.
EnglishI have been following with awe the tough contest for the title of European Capital of Culture 2013 between the four Slovak candidates of Košice, Martin, Nitra and Prešov.
S úžasem sleduji vyrovnaný zápas o titul Evropské hlavní město kultury 2013 mezi čtyřmi slovenskými kandidáty, kterými jsou slovenská města Košice, Martin, Nitra a Prešov.
EnglishOne can only support this wonderful, awe-inspiring aspiration and firmly condemn those who attempt to suppress it by force, without hesitating to kill and wound thousands of civilians.
Tyto skvělé, strhující ambice můžeme jen podpořit a jednoznačně odsoudit ty, kdo se je pokouší potlačit silou a neváhají tisíce civilistů zabíjet a zraňovat.
EnglishWhat Tony sees in that moment is the project of philosophy, the project that begins in wonder -- what Kant called "admiration and awe at the starry sky above and the moral law within."
Tony v té chvíli začal filozofický projekt, projekt na jehož počátku je údiv -- to, co Kant nazval: "obdiv a úžas nad hvězdným nebem nad námi a mravním zákonem v nás."

Synonyma (anglicky) pro "awe":

awe
awed
awe-inspiring