EN

authorized {přídavné jméno}

volume_up
authorized (také: authorised)
authorized (také: competent)
In some cases, an authorized Google representative may call or email you to verify the information in your business listing.
V některých případech vám může oprávněný zástupce společnosti Google zavolat nebo poslat e-mail, aby ověřil informace ve vašem firemním zápisu.
authorized (také: commissioned, entrusted, delegated, vested)
volume_up
pověřený {příd. jm. m.}

Příklady použití pro "authorized" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe Program is open to all resellers doing business with an authorized Axis distributor.
Program je otevřený pro všechny prodejce obchodující s ověřeným distributorem společnosti Axis.
EnglishPasswords help ensure that people do not access the computer unless they have been authorized to do so.
Hesla zajišťují, aby do počítače neměli přístup lidé, kteří k tomu nejsou oprávněni.
EnglishWPA also authenticates users to help ensure that only authorized people can access the network.
Protokol chráněného přístupu WPA také ověřuje uživatele a pomáhá zajišťovat, aby přístup k síti získali pouze autorizovaní uživatelé.
EnglishYou may only obtain updates or upgrades for the operating system software from Microsoft or authorized sources.
Aktualizace a upgrady softwaru operačního systému můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů.
EnglishDo I have to use an authorized carrier?
EnglishInstall only codecs, filters, or plug-ins from trusted, authorized sources, such as the website of the official supplier.
Instalujte pouze kodeky, filtry nebo moduly plug-in z důvěryhodných, autorizovaných zdrojů, například z webu oficiálního dodavatele.
EnglishRequiring a recovery key helps ensure that only an authorized person can unlock your PC and restore access to your encrypted data.
Požadování tohoto klíče pomáhá zajistit, že počítač mohou odemknout a obnovit přístup k zašifrovaným datům jen autorizované osoby.
EnglishIn some cases, an authorized Google representative may call or email you to verify the information in your business listing.
V některých případech vám může oprávněný zástupce společnosti Google zavolat nebo poslat e-mail, aby ověřil informace ve vašem firemním zápisu.
EnglishWe recommend that you only install codecs, filters, or plug-ins from trusted, authorized sources, such as the website of the official supplier.
Doporučujeme instalaci kodeků, filtrů nebo modulů plug-in z důvěryhodných, autorizovaných zdrojů, například z webu oficiálního dodavatele.
EnglishWe recommend that you only install codecs, filters, or plug-ins from trusted, authorized sources, such as the website of the official supplier.
Doporučujeme instalovat pouze kodeky, filtry nebo moduly plug-in z důvěryhodných, autorizovaných zdrojů, například z webu oficiálního dodavatele.
EnglishAll communications in a meeting are encrypted, which helps ensure that only authenticated and authorized participants can see everything you share.
Veškerá komunikace v rámci schůzky je šifrovaná, což zajišťuje, že ke sdílenému materiálu mají přístup pouze ověření a autorizovaní účastníci.
EnglishI would also like to say that we would like the Treaty to be authorized and adopted so that we will be stronger and more unified in the process involving future world talks.
Rovněž bych chtěl říci, že chceme, aby Lisabonská smlouva byla schválena a přijata, abychom byli silnější a jednotnější v procesu budoucích rozhovorů se světem.
EnglishPIN Verification is required to confirm that the person claiming and verifying the listing through Google Places is actually the business owner or an authorized representative of the business.
Ověření kódem PIN je požadováno pro potvrzení, že osoba nárokující nebo ověřující zápis v Adresáři míst Google je skutečně majitelem nebo autorizovaným zástupcem dané firmy.

Synonyma (anglicky) pro "authorized":

authorized
author
authorization