EN

authoritatively {příslovce}

volume_up
authoritatively (také: magisterially, ex cathedra)
Commissioner, we must vigorously and authoritatively take up the leadership in order to bring about peace.
Paní komisařko, musíme energicky a autoritativně převzít vedení, abychom dosáhli míru.
However, we do not believe that we can do this authoritatively.
Avšak domníváme se, že tak nemůžeme činit autoritativně.
authoritatively
They have failed in general to explain the law on collective bargaining authoritatively and to demand the legal minimum wage.
Obecně vůbec směrodatně nevysvětlili právní předpisy týkající se kolektivního vyjednávání a požadování zákonné minimální mzdy.

Příklady použití pro "authoritatively" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishCommissioner, we must vigorously and authoritatively take up the leadership in order to bring about peace.
Paní komisařko, musíme energicky a autoritativně převzít vedení, abychom dosáhli míru.
EnglishHowever, we do not believe that we can do this authoritatively.
Avšak domníváme se, že tak nemůžeme činit autoritativně.
EnglishThey have failed in general to explain the law on collective bargaining authoritatively and to demand the legal minimum wage.
Obecně vůbec směrodatně nevysvětlili právní předpisy týkající se kolektivního vyjednávání a požadování zákonné minimální mzdy.
EnglishThe first change concerns the Commission, which I call on to exercise fully and, above all, authoritatively, its role as guardian of the treaties.
První změna se týká Komise, kterou vyzývám k plnému a především autoritativnímu vykonávání své role coby strážkyně Smluv.

Synonyma (anglicky) pro "authoritatively":

authoritatively
authoritative