anglicko-česko překlad pro "attachments"

EN

"attachments" český překlad

volume_up
attached {příč. min.}
volume_up
attachable {příd. jm.}
volume_up
attachment {podstatné jméno}
volume_up
attached {příd. jm.}
EN

attachments {množné číslo}

volume_up
attachments (také: supplements, appendixes)
Select the attachments that you want to save, and then click Save.
Vyberte přílohy, které chcete uložit, a klepněte na tlačítko Uložit.
Microsoft‌ Outlook and Windows Mail help block potentially dangerous attachments.
Programy Microsoft Outlook a Windows Mail pomáhají blokovat potenciálně nebezpečné přílohy.
Microsoft‌ Outlook and Windows Mail help block potentially dangerous attachments.
Aplikace Microsoft‌ Outlook a Windows Mail pomáhají blokovat potenciálně nebezpečné přílohy.

Příklady použití pro "attachments" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishA good rule of thumb is to keep your e‑mail attachments less than 2 megabytes.
A good rule of thumb is to keep your e‑mail attachments less than 2 megabytes.
EnglishMost worms begin as e‑mail attachments that infect a computer when they're opened.
Většina červů začíná jako přílohy e-mailu, které nakazí počítač při otevření.
EnglishYou can send the files as attachments, or you can use SkyDrive to share them.
Soubory můžete poslat jako přílohy nebo je můžete sdílet prostřednictvím služby SkyDrive.
EnglishMicrosoft‌ Outlook and Windows Mail help block potentially dangerous attachments.
Programy Microsoft Outlook a Windows Mail pomáhají blokovat potenciálně nebezpečné přílohy.
EnglishYou can send pictures and videos stored on your computer as attachments to e‑mail messages.
Obrázky a videozáznamy uložené v počítači můžete poslat e‑mailem jako přílohu.
EnglishMicrosoft‌ Outlook and Windows Mail help block potentially dangerous attachments.
Aplikace Microsoft‌ Outlook a Windows Mail pomáhají blokovat potenciálně nebezpečné přílohy.
EnglishBy default, Windows Mail saves attachments in your Documents folder.
Ve výchozím nastavení program Windows Mail ukládá přílohy do složky Dokumenty.
EnglishMicrosoft Outlook and Windows Mail can help block potentially dangerous attachments.
Aplikace Microsoft Outlook a Windows Mail pomáhají blokovat potenciálně nebezpečné přílohy.
EnglishAlthough it's not recommended, you can enable access to blocked attachments.
Můžete povolit přístup k blokovaným přílohám, ale nedoporučuje se to.
EnglishMany e‑mail providers place a file size limit on e‑mail message attachments.
Mnoho poskytovatelů e-mailových služeb omezuje velikost souboru posílaného v příloze e-mailu.
EnglishWhat do I do if I can't download my attachments in Windows Live Mail?
Co mám dělat, pokud nelze v programu Windows Live Mail stáhnout přílohy?
EnglishIn the message window, click the File menu, and then click Save Attachments.
V okně zprávy klepněte v nabídce Soubor na příkaz Uložit přílohy.
EnglishYou can send a variety of different kinds of files as attachments to Windows Mail messages.
Jako přílohu ve zprávě programu Windows Mail můžete posílat mnoho různých druhů souborů.
EnglishClick Insert, and then click Files as attachments¸ Pictures inline, or Share from SkyDrive.
Klikněte na Vložit a potom na Soubory jako přílohy, Vložené obrázky nebo Sdílet ze SkyDrivu.
EnglishFiles as attachments makes it easy for the recipient to save smaller files to their Desktop.
Výběrem možnosti Soubory jako přílohy usnadníte příjemci uložení menších souborů na plochu.
EnglishTo learn more about handling attachments safely, see Avoiding e‑mail viruses.
Další informace o bezpečném zacházení s přílohami naleznete v tématu Jak se vyhnout virům v e-mailech.
EnglishMicrosoft Outlook and Windows Mail can help block potentially dangerous attachments.
Aplikace Microsoft Outlook a Windows Mail vám mohou pomoci zablokovat potenciálně nebezpečné přílohy.
EnglishTo always allow all types of attachments, you can change this setting in Safety options.
Chcete-li vždy povolit všechny typy příloh, můžete toto nastavení změnit v Možnostech zabezpečení.
EnglishSelect the attachments that you want to save, and then click Save.
Vyberte přílohy, které chcete uložit, a klepněte na tlačítko Uložit.
EnglishIf you want to save the attachments to a different folder, click Browse, and then select a folder.
Chcete-li přílohy uložit do jiné složky, klepněte na tlačítko Procházet a vyberte složku.

Synonyma (anglicky) pro "attached":

attached
attachment