anglicko-česko překlad pro "Athens"

EN

"Athens" český překlad

CS

"Athens" anglický překlad

EN
EN

Athens {vlastní jméno}

volume_up
1. generál
Athens
The Consumer Ombudsman Alexandras Avenue 144 GR - 11 471 Athens Tel.:
The Consumer Ombudsman Alexandras Avenue 144 GR - 11 471 Athens Tel.:
Panteion University Athens
2. geografie
Athens
volume_up
Atény {vl. jm.} (hl.m. - Řecko)
Athens is waiting with bated breath for reaction from the markets and an evaluation by various firms.
Atény se zatajeným dechem čekají, jak budou reagovat trhy a jaké bude hodnocení, které provádějí různé firmy.
8. května 2008 (Atény)
When I asked why this is the case, the administration answered that I could fly to Finland via Rome or Athens.
Když jsem se zeptal, proč tomu tak je, správa mi odpověděla, že bych mohl letět do Finska přes Řím nebo Atény.
Athens
volume_up
Athény {vl. jm.} (hl.m. - Řecko)
Hlavní město: Athény
There is now a new context, a new debate and a new window of opportunity that I trust both Skopje and Athens will indeed capitalise on.
Nyní existuje nový kontext, nová diskuse a nová příležitost, kterých, jak věřím, Skopje i Athény jisté využijí.
CS

Athens {vlastní jméno}

volume_up
Athens
The Consumer Ombudsman Alexandras Avenue 144 GR - 11 471 Athens Tel.:
The Consumer Ombudsman Alexandras Avenue 144 GR - 11 471 Athens Tel.:
Panteion University Athens

Příklady použití pro "Athens" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishSymbolic gestures are necessary both in Skopje and Athens, as well as perseverance.
Jsou nutná symbolická gesta ve Skopje i Aténách, stejně jako vytrvalost.
EnglishThe acts relating to Greece's accession to the Communities are signed in Athens, Greece.
V Aténách jsou podepsány dokumenty o přistoupení Řecka ke Společenstvím.
EnglishWe need to find viable solutions for the public finances of Athens, Dublin and Lisbon.
Je třeba, abychom nalezli realizovatelná řešení veřejných financí Athén, Dublinu a Lisabonu.
EnglishI do not have an office in Rome or Athens, or any work to do there; these are in Brussels.
Já nemám úřad v Římě ani v Aténách, ani tam nemám nic na práci; úřad a práci mám v Bruselu.
EnglishTwo meetings have been held so far: in 2006 in Athens and 2007 in Rio.
Dosud se konala dvě fóra: v roce 2006 v Aténách a v roce 2007 v Riu.
EnglishThe Consumer Ombudsman Alexandras Avenue 144 GR - 11 471 Athens Tel.:
The Consumer Ombudsman Alexandras Avenue 144 GR - 11 471 Athens Tel.:
EnglishI can understand people in Athens going out into the streets and protesting.
Dokážu pochopit, že lidé v Aténách jdou do ulic a protestují.
EnglishMadam President, today, in Athens, three people lost their first human right: the right to life.
Paní předsedající, dnes v Aténách přišli tři lidé o první lidské právo: právo na život.
EnglishMy view is that the Olympics should be transferred forthwith to Athens and remain there forever.
Domnívám se, že olympiáda by se měla okamžitě přesunout do Atén, a tam už zůstat navždy.
EnglishThe German Chancellor has already been booed on the streets of Athens and Dublin.
Německou kancléřku už v ulicích Atén a Dublinu vypískali.
EnglishThe inaugural session of the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly takes place in Athens, Greece.
V Aténách probíhá inaugurační zasedání Evropsko-středomořského parlamentního shromáždění.
EnglishThe European Year of People with Disabilities is launched in Athens.
V Aténách je zahájen Evropský rok zdravotně postižených osob.
EnglishI say this as a keen fan and observer of the Athens Olympics.
Říkám to jako nadšený fanoušek a divák Olympijských her v Aténách.
EnglishAthens Convention on carriage of passengers and their luggage by sea - excluding Articles 10 and 11 (
Athénská úmluva o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři s výjimkou článků 10 a 11 (
EnglishAthens Convention on carriage of passengers and their luggage by sea - as regards Articles 10 and 11 (
Athénská úmluva o přepravě cestujících a jejich zavazadel po moři, pokud jde o články 10 a 11 (
EnglishLet me first say a word of condolence for the families of the victims of the violence in Athens today.
Dovolte mi, abych nejprve projevil soustrast rodinám obětí násilí, k němuž dnes došlo v Aténách.
EnglishIn November 2007, the foreign equity trading turnover on the Athens exchange was EUR 970 million.
V listopadu 2007 dosáhl obrat mezinárodního obchodu s akciemi na aténské burze částky 970 milionů eur.
EnglishAs of December 2005, 41% of the shares traded on the Athens exchange were held by foreign investors.
K prosinci 2005 bylo na aténské burze 41 % obchodovaných akcií ve vlastnictví zahraničních investorů.
EnglishAt the beginning of this year, I wrote to the Minister of Justice in Athens raising the case.
Začátkem tohoto roku jsem písemně kontaktoval ministra spravedlnosti v Aténách a na případ jsem jej upozornil.
EnglishWorkers held a massive peace rally in Athens today.
Pracující dnes v Aténách uspořádali mohutnou pokojnou manifestaci.

Synonyma (anglicky) pro "Athens":

Athens