anglicko-česko překlad pro "astronomers"

EN

"astronomers" český překlad

volume_up
astronomer {podstatné jméno}
volume_up
astronomic {příd. jm.}
EN

astronomers {množné číslo}

volume_up
astronomers
So, how do astronomers prove that there is a lot of mass inside a small volume?
Jak vůbec astronomové dokazují, že uvnitř malého objemu je obsaženo velké množství hmoty?
If astronomers were frogs perhaps they'd see Kermit the Frog. ~~~ Do you see him there?
Pokud by astronomové byli žáby, možná by viděli Žabáka Kermita, vidíte ho tam?
20 years ago, 30 years ago, only big professional astronomers with very big telescopes could see far into space.
Před 20 - 30 lety mohli pouze profesionální astronomové s velkými teleskopy vidět daleko do vesmíru.

Příklady použití pro "astronomers" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIf astronomers were frogs perhaps they'd see Kermit the Frog. ~~~ Do you see him there?
Pokud by astronomové byli žáby, možná by viděli Žabáka Kermita, vidíte ho tam?
EnglishSo, how do astronomers prove that there is a lot of mass inside a small volume?
Jak vůbec astronomové dokazují, že uvnitř malého objemu je obsaženo velké množství hmoty?
EnglishHe created this image for this, and he's actually one of the astronomers who works for them.
Vytvořil ten obrázek právě z tohohle důvodu a je vlastně jedním z astronomů, který pro ně pracuje.
EnglishWe have astronomers in place with telescopes looking for them.
Máme připravené astronomy s dalekohledy, kteří po nich pátrají.
EnglishNow, most astronomers have a favorite star, and mine today is a star that's labeled up there, SO-2.
Většina astronomů má svoji oblíbenou hvězdu a mojí oblíbenkyní je dnes hvězda, která je zde označena jako SO-2.
English20 years ago, 30 years ago, only big professional astronomers with very big telescopes could see far into space.
Před 20 - 30 lety mohli pouze profesionální astronomové s velkými teleskopy vidět daleko do vesmíru.
EnglishBut it's relatively challenging for astronomers who want to look through the atmosphere to astronomical sources.
Na druhou stranu představuje poměrně zásadní překážku pro astronomy, kteří se chtějí dívat skrze atmosféru na astronomické zdroje.
EnglishOver the next few years, astronomers connected up their antennas to loudspeakers and learned about our radio sky, about Jupiter and the Sun, by listening.
Během několika následujících let astronomové připojili své antény k reproduktorům a začali se učit o naší rádiové obloze, o Jupiteru a o Slunci, pomocí naslouchání.
EnglishI think there's something poetic here, that these pictures taken with ultraviolet filter, the main use of that filter is for astronomers to take pictures of Venus -- actually the clouds of Venus.
Tyto obrázky byly pořízeny s UV filtrem, hlavní využití těchto filtrů je při pořizování snímků Venuše -- konkrétně mraků Venuše.

Synonyma (anglicky) pro "astronomer":

astronomer
astronomical
astronomic