anglicko-česko překlad pro "astronauts"

EN

"astronauts" český překlad

volume_up
astronaut {podstatné jméno}
volume_up
astronautics {podstatné jméno}
EN

astronauts {množné číslo}

volume_up
astronauts (také: spacemen)
The astronauts each got to carry about ten silk flags in their personal kits.
Všichni astronauti museli vzít s sebou asi deset hedvábných vlajek.
These are smart guys -- men and women -- astronauts, like I said, engineers.
Jsou to chytří lidé - muži a ženy - astronauti, jak jsem říkal, inženýři.

Příklady použití pro "astronauts" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThese are smart guys -- men and women -- astronauts, like I said, engineers.
Jsou to chytří lidé - muži a ženy - astronauti, jak jsem říkal, inženýři.
EnglishThe astronauts each got to carry about ten silk flags in their personal kits.
Všichni astronauti museli vzít s sebou asi deset hedvábných vlajek.
EnglishYou can get eight, 10 minutes of weightlessness -- how NASA's trained their astronauts for so long.
Můžete tak dostat osm, deset minut stavu beztíže – NASA takhle trénuje své astronauty už dlouho.
English(Laughter) There's a group of scientists and engineers and astronauts and they call themselves The B612 Foundation.
(Smích) Existuje skupina vědců, inženýrů a astronautů, která si říká The B612 Foundation [Nadace B612].
EnglishThey have been compared to astronauts -- these elder navigators who sail vast open oceans in double-hulled canoes thousands of miles from a small island.
Přirovnávali je k astronautům - ty staré mořeplavce, kteří brázdí širé otevřené ocenány v kánoích s dvojitým trupem tisíce mil od malého ostrova.
EnglishAs you remember, at some point in the book for "2001," HAL realizes that the universe is too big, and grand, and profound for those really stupid astronauts.
Jak si pamatujete, na jistém místě v knize "2001: Vesmírná odysea" si HAL uvědomil, že vesmír je příliš velký a důležitý a hluboký pro ty vskutku hloupé astronauty.
EnglishAnd my job was to write many of the algorithms and code for NASA to do virtual surgery in preparation for the astronauts going into deep spaceflight, so they could be kept in robotic pods.
A mou prací bylo napsat mnoho algoritmů a kódu pro NASA v oboru virtuální chirurgie, v přípravě astronautů chystajících se na dlouhý vesmírný let, aby vydrželi v robotech.
EnglishAnd if any of you were alert and coherent during the 1960s -- and we'd forgive you, if you weren't, OK -- you would remember this very famous picture taken by the Apollo 8 astronauts in 1968.
A pokud někdo z vás byl vnímající během šedesátých let, a my bychom vám odpustili, pokud ne, pamatujete si tuto velmi slavnou fotografii pořízenou astronauty z Apollo VIII roku 1968.

Synonyma (anglicky) pro "astronaut":

astronaut
astronautical
astronautics