anglicko-česko překlad pro "aspen"

EN

"aspen" český překlad

volume_up
aspen {podstatné jméno}
CS
volume_up
bigtooth aspen {podstatné jméno}
CS
volume_up
quaking aspen {podstatné jméno}
CS
EN

aspen {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "aspen" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd sometimes you can see them at vacation places like Jackson Hole or Aspen.
Někdy je potkáte na turistických místech jako Jackson Hole nebo Aspen.
EnglishSo here's my wife's bad knee on the left, and her just hiking now four months later in Aspen, and doing well.
Tady nalevo je špatné koleno mojí ženy, a nyní po 4 měsících zdravé koleno schopné turistiky v Aspenu.
EnglishSo I'm not going to go on until every single person in this room, downstairs and in Aspen, and everybody else looking, will come to love and understand classical music.
Neodejdu tedy, dokud úplně všichni v této místnosti, všichni v přízemí a v celém Aspenu a každý, kdo se teď dívá, vážné hudbě neporozumí a nezačnou ji milovat.
EnglishWe had here in Berlin, at the Aspen Institute on the Wannsee, we had sessions with about 20 captains of industry, and we discussed with them what to do about international bribery.
Měli jsme tady v Berlíně na ústavu Aspen ve Wannsee, sezení s asi 20 kapitány průmyslu, a diskutovali jsme s nimi co dělat s mezinárodním úplatkářstvím.
EnglishAnd in the final session, at the Aspen Institute, we had them all sign an open letter to the Kohl government, at the time, requesting that they participate in the OECD convention.
A na závěrečném zasedání, v Aspen Institute, jsme je nechali podepsat otevřený dopis vládě, tehdy to byla Kohlova vláda, kde ji žádáme, aby ratifikovala tuto OECD smlouvu.