anglicko-česko překlad pro "ascendant"

EN

"ascendant" český překlad

volume_up
ascendant {podstatné jméno}
volume_up
ascending {příd. jm.}
volume_up
ascendent {příd. jm.}
volume_up
ascendent {podstatné jméno}
CS
volume_up
ascendancy {podstatné jméno}

Příklady použití pro "ascendant" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThat is why I am surprised that the European Commission is not taking decisive action against parties of a fascist nature that are in the ascendant in some countries.
Proto mne překvapuje, že Evropská komise nepřijímá rozhodující kroky proti fašisticky zaměřeným stranám, které jsou v některých zemích na vzestupu.
EnglishJoaquín applied for a residence card for his uncle but the Hungarian authorities refused, on the grounds that his uncle is not a direct ascendant or descendant.
Zažádal pro svého strýce o pobytovou kartu, ale maďarské orgány žádost zamítly s odůvodněním, že se nejedná o přímého příbuzného ve vzestupné ani sestupné linii.
EnglishOur solidarity is being threatened, as nationalist and populist movements are in the ascendant, as demonstrated by one of our British colleagues a moment ago, a member of the nobility, at that.
Naše solidarita je ohrožována, neboť nacionalistická a populistická hnutí jsou na vzestupu, jak před chvílí prokázal jeden z našich britských kolegů, navíc příslušník šlechty.

Synonyma (anglicky) pro "ascendant":

ascendant
ascending
ascendent
ascendancy