anglicko-česko překlad pro "artworks"

EN

"artworks" český překlad

volume_up
artwork {podstatné jméno}
EN

artworks {množné číslo}

volume_up
artworks
And so she came up with creating these pocket-sized artworks that are portraits of the person that would carry them.
A vymyslela tato kapesní umělecká díla, která jsou potrétem osoby, která je vlastní.
It is widely assumed that the earliest human artworks are the stupendously skillful cave paintings that we all know from Lascaux and Chauvet.
Všeobecně se věří, že nejrannější lidská umělecká díla jsou ty opravdu vyvinuté nástěnné jeskynní malby, které všichni známe z Lascaux nebo ze Chauvet.
The artworks in these churches have been burnt, desecrated or plundered; the cemeteries have been destroyed and Christian bishops are prohibited from holding Mass.
Umělecká díla v těchto kostelech byla spálena, znesvěcena nebo vydrancována.

Příklady použití pro "artworks" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnd so she came up with creating these pocket-sized artworks that are portraits of the person that would carry them.
A vymyslela tato kapesní umělecká díla, která jsou potrétem osoby, která je vlastní.
EnglishI had a great education -- I'm not complaining -- but I didn't have access to a lot of these museums and these artworks.
Dostalo se mi skvělého vzdělání, na nic si nestěžuji -- ale neměl jsem přístup ke všem těmto galeriím a uměleckým dílům.
EnglishIt is widely assumed that the earliest human artworks are the stupendously skillful cave paintings that we all know from Lascaux and Chauvet.
Všeobecně se věří, že nejrannější lidská umělecká díla jsou ty opravdu vyvinuté nástěnné jeskynní malby, které všichni známe z Lascaux nebo ze Chauvet.
EnglishThe artworks in these churches have been burnt, desecrated or plundered; the cemeteries have been destroyed and Christian bishops are prohibited from holding Mass.
Umělecká díla v těchto kostelech byla spálena, znesvěcena nebo vydrancována. Hřbitovy byly zničeny a křesťanští biskupově nesmí pořádat mše.

Synonyma (anglicky) pro "artwork":

artwork