anglicko-česko překlad pro "armed forces"

EN

"armed forces" český překlad

EN

armed forces {množné číslo}

volume_up
armed forces (také: forces)
But NATO is threatened by the savage cuts being imposed on European armed forces.
NATO nicméně ohrožují drastické škrty, kterým evropské ozbrojené síly čelí.
The Polish armed forces have also been involved in the peace missions.
Do mírových misí byly zapojeny také polské ozbrojené síly.
Parliament and the Union are building European Armed Forces and European defence, step by step.
Tento Parlament, Unie, krůček po krůčku stavějí evropské ozbrojené síly, evropskou obranu.

Příklady použití pro "armed forces" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English. - I condemn the Chinese armed forces' repression of Tibetan protestors.
písemně. - Odsuzuji represe čínských ozbrojených sil proti protestujícím v Tibetu.
EnglishBut NATO is threatened by the savage cuts being imposed on European armed forces.
NATO nicméně ohrožují drastické škrty, kterým evropské ozbrojené síly čelí.
EnglishCaptain Daniel Ambroziński of the Polish Armed Forces lost his life recently in Afghanistan.
Nedávno byl v Afghánistánu zabit kapitán polských ozbrojených sil Daniel Ambroziński.
EnglishThe fact is that only 20% of our armed forces can actually fight.
Skutečnost je taková, že pouhých 20 % našich ozbrojených sil může skutečně bojovat.
EnglishI appeal to India to reform the Armed Forces Special Powers Act.
Žádám Indii, aby reformovala Zákon o zvláštních pravomocích ozbrojených sil.
EnglishBut with an old gun, not even the best marksman in the armed forces could have hit the mark.
Ale se starou puškou ani ten nejlepší střelec z celé holandské armády nemohl zasáhnout cíl.
EnglishThis, ladies and gentlemen, is the rationale behind the existence of my armed forces.
To, dámy a pánové, je důvodem existence mých ozbrojených sil.
EnglishWe know about the so-called line of control guarded by the armed forces of the two countries.
Víme o takzvané linii kontroly hlídané ozbrojenými silami obou zemí.
EnglishParliament and the Union are building European Armed Forces and European defence, step by step.
Tento Parlament, Unie, krůček po krůčku stavějí evropské ozbrojené síly, evropskou obranu.
EnglishThis is an acknowledgement we have to give to the armed forces of many European countries, including Spain.
Musíme proto ocenit práci ozbrojených sil mnoha evropských zemí, včetně Španělska.
EnglishWe call for the armed forces to be withdrawn from actions linked to the organisation of the elections.
Vyzýváme, aby byly z činností souvisejících s organizováním voleb staženy ozbrojené síly.
EnglishThe Polish armed forces have also been involved in the peace missions.
Do mírových misí byly zapojeny také polské ozbrojené síly.
EnglishNonetheless, the armed forces still have significant political influence.
Přesto mají odzbrojené síly stále velký politický vliv.
EnglishAnd is it not evident, that the army and the armed forces will keep a tight hold on or control power?
A není zřejmé, že armáda a ozbrojené síly budou mít nadále moc, nebo že ji budou kontrolovat?
EnglishCivilian supervision of the armed forces has also been strengthened.
Byl také posílen civilní dohled nad ozbrojenými silami.
EnglishWho would take the decision to mobilise European armed forces?
Kdo by mohl rozhodnout o využití evropských ozbrojených sil?
EnglishThese are weapons which we still need, to be used by responsible armed forces in our democracies.
To jsou zbraně, které stále potřebujeme pro využití odpovědnými ozbrojenými silami v našich demokraciích.
EnglishThe Moroccan armed forces killed a young Saharan, and a Spanish citizen died in unclear circumstances.
Marocké ozbrojené síly zabily mladěho Sahařana a za nejasných okolností zahynul jeden španělský občan.
EnglishOtherwise, it will be necessary - and not in the least undesirable - to employ the protection of the armed forces.
Jinak je nutné - a nikoli nežádoucí - využívat ochrany armádních sil.
EnglishThe armed forces implement the state monopoly on violence.
Ozbrojených sil realizovaných státním monopolem násilí.

Synonyma (anglicky) pro "armed forces":

armed forces

Podobné překlady pro "armed forces" česky

armed přídavné jméno
forces podstatné jméno
armed to the teeth sloveso
naval forces podstatné jméno
tidal forces podstatné jméno
market forces podstatné jméno