anglicko-česko překlad pro "Aristotle"

EN

"Aristotle" český překlad

CS

"Aristoteles" anglický překlad

EN

Aristotle {vlastní jméno}

volume_up
Aristotle
volume_up
Aristoteles {vl. jm.} (athénský filozof)
It is the basic wisdom of Aristotle that that which nobody owns, nobody will care for.
Již Aristoteles moudře říkal, že o to, co nikomu nepatří, se nikdo nestará.
Together they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
Dohromady tvoří praktickou moudrost, kterou Aristoteles považoval za nejvyšší ze ctností.
"Practical wisdom," Aristotle told us, "is the combination of moral will and moral skill."
"Praktická moudrost," pravil Aristoteles, "je kombinací morální vůle a morální schopnosti."
CS

Aristoteles {vlastní jméno}

volume_up
1. "athénský filozof"
Aristoteles
Již Aristoteles moudře říkal, že o to, co nikomu nepatří, se nikdo nestará.
It is the basic wisdom of Aristotle that that which nobody owns, nobody will care for.
Dohromady tvoří praktickou moudrost, kterou Aristoteles považoval za nejvyšší ze ctností.
Together they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
"Praktická moudrost," pravil Aristoteles, "je kombinací morální vůle a morální schopnosti."
"Practical wisdom," Aristotle told us, "is the combination of moral will and moral skill."

Příklady použití pro "Aristotle" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt is the basic wisdom of Aristotle that that which nobody owns, nobody will care for.
Již Aristoteles moudře říkal, že o to, co nikomu nepatří, se nikdo nestará.
EnglishTogether they comprise practical wisdom, which Aristotle thought was the master virtue.
Dohromady tvoří praktickou moudrost, kterou Aristoteles považoval za nejvyšší ze ctností.
EnglishAccording to Aristotle, justice means giving people what they deserve.
Podle Aristotela spravedlnost znamená, že lidé dostanou, co si zaslouží.
English"Practical wisdom," Aristotle told us, "is the combination of moral will and moral skill."
"Praktická moudrost," pravil Aristoteles, "je kombinací morální vůle a morální schopnosti."
EnglishAristotle had a different reason for saying the best flutes should go to the best flute players.
Aristoteles měl jiný důvod říct, že nejlepší flétny by měly náležet nejlepším flétnistům.
EnglishBut Peter, Aristotle doesn't agree with you that that's the reason.
Aristoteles si však nemyslel, že by to byl právě ten důvod, Petere.
EnglishAlexander's mother, his parents, his teacher Aristotle told him the story of Homer's "Iliad."
Alexandrova matka, jeho rodiče, jeho učitel Aristoteles mu vyprávěli Homérův příběh "Illias."
EnglishAnd Aristotle said often in dealing with other people, we need to bend the rules.
A Aristoteles řekl, že i často při jednání s jinými lidmi je zapotřebí mít pravidla, která se dají ohnout.
EnglishIn the words of Aristotle, it is not about outward appearance but about inward significance.
Slovy Aristotela, nejde o vnější vzhled, ale o vnitřní význam.
EnglishAristotle said, "We should seek only so much precision in each subject as that subject allows."
Řekl: "V každé disciplíně bychom měli hledat jen tolik přesnosti, kolik nám disciplína dovoluje."
EnglishAs Aristotle said, 'well begun is half done'.
Jako pravil Aristoteles, "dobrý začátek je polovina úspěchu".
EnglishAristotle thought ethics wasn't a lot like math.
Aristoteles si nemyslel, že etika je podobná matice.
EnglishAnd Aristotle said, "Hah, they appreciated that sometimes to design rounded columns, you need to bend the rule."
Aristoteles řekl: ha, oni si uvědomili, že občas, když navrhujete kulaté sloupy, musíte měřit ohebným metrem.
EnglishActually, that was Aristotle's answer too.
Proč? ~~~ Na toto se vlastně Aristoteles ptal taky.
EnglishIs it Plato, is it Aristotle, is it Kant, is it Mill?
EnglishAnd in particular, the virtue that we need most of all is the virtue that Aristotle called "practical wisdom."
A obzvláště, co se ctností týče, ze všeho nejvíc potřebujeme ctnost, kterou Aristoteles nazýval praktická moudrost.
EnglishAristotle, in particular, he was not amused.
Hlavně Aristoteles z ní nebyl moc nadšený.
EnglishIt goes all the way back to Aristotle.
EnglishWhy not also have an Erasmus grant so that Plato and Aristotle can come and study Community law in the Bruges College?
Proč také neudělit grant Erasmus, aby mohli Platón a Aristoteles přijet studovat právo Společenství na univerzitu v Brugách?
EnglishThat's what Aristotle was talking about.