anglicko-česko překlad pro "to appease"

EN

"to appease" český překlad

volume_up
appeased {příd. jm.}
volume_up
appeasement {podstatné jméno}
volume_up
appeaser {podstatné jméno}
EN

to appease [appeased|appeased] {sloveso}

volume_up
to appease (také: to calm, to soothe)
We should have learnt the lesson in Europe that you cannot appease those who wish to destroy you.
Mohli jsme se už v Evropě naučit, že není možné uchlácholit někoho, kdo nás chce zničit.
You might therefore ask whether Frontex is not just having to act as a lightning conductor to appease the citizens of Europe.
Proto byste se mohli zeptat, zda agentura Frontex nemá sloužit jen jako "bleskosvod", který má uchlácholit občany Evropy.
However, my request to parliamentarians and politicians across Europe is: Let us ensure that this is not just warm words, just to appease our conscience.
Mám však na poslance a politiky v celé Evropě určitou žádost: Měli bychom zajistit, aby to nebyla pouze hezká slova, která mají jen uchlácholit naše svědomí.
Speculators, whom we must appease as if they were demigods and to whom we must make offerings so that we can beg them for mercy.
Uklidnit musíme spekulanty, jako by to byli polobohové, kterým musíme přinášet oběti, abychom je mohli poprosit o milost.
The Council has tried to appease Parliament, perhaps not sufficiently yet, but they have also apologised for their mistakes during this process.
Rada se snažila Parlament uklidnit, možná ještě ne dostatečně, ale také se za své chyby během tohoto procesu omluvila.

Příklady použití pro "to appease" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishWe should have learnt the lesson in Europe that you cannot appease those who wish to destroy you.
Mohli jsme se už v Evropě naučit, že není možné uchlácholit někoho, kdo nás chce zničit.
EnglishIf it is designed to appease Serbia, it will not work.
Je-li zde účelem upokojit Srbsko, nebude to fungovat.
EnglishA measured response to the genuine concerns of the Irish electorate is called for, but we must not appease the extremists.
Požaduje se uměřená reakce na opravdové obavy irských voličů, ale ústupky extremistům dělat nesmíme.
EnglishIs it to appease local economic interests?
EnglishYou might therefore ask whether Frontex is not just having to act as a lightning conductor to appease the citizens of Europe.
Proto byste se mohli zeptat, zda agentura Frontex nemá sloužit jen jako "bleskosvod", který má uchlácholit občany Evropy.
EnglishSpeculators, whom we must appease as if they were demigods and to whom we must make offerings so that we can beg them for mercy.
Uklidnit musíme spekulanty, jako by to byli polobohové, kterým musíme přinášet oběti, abychom je mohli poprosit o milost.
EnglishThe Council has tried to appease Parliament, perhaps not sufficiently yet, but they have also apologised for their mistakes during this process.
Rada se snažila Parlament uklidnit, možná ještě ne dostatečně, ale také se za své chyby během tohoto procesu omluvila.
EnglishInstead of doing all we can to combat Islamic fundamentalism taking deeper root in Europe, we placate and appease it.
Místo abychom dělali, co je v našich silách, a bojovali proti tomu, aby islámský fundamentalismus v Evropě zakořenil, chlácholíme se a děláme ústupky.
EnglishHowever, my request to parliamentarians and politicians across Europe is: Let us ensure that this is not just warm words, just to appease our conscience.
Mám však na poslance a politiky v celé Evropě určitou žádost: Měli bychom zajistit, aby to nebyla pouze hezká slova, která mají jen uchlácholit naše svědomí.
EnglishOne of my beliefs (and I am not saying this just to appease the women here!)
Mimo jiné věřím tomu (a neříkám to jen proto, abych potěšil zdejší ženy!), že v lidské historii, v nejranějších obdobích, neexistovalo žádné vůdcovství.
EnglishThe results of the investigation into the causes of the cholera epidemic need to be announced as soon as possible to appease the rage of the population against the UN's presence.
Výsledky vyšetřování příčin epidemie cholery musí být co nejdříve oznámeny, aby utichla nevole místních obyvatel vůči přítomnosti OSN.
EnglishYou have no right to destroy one of the few sectors of British agriculture still thriving just to appease Danish disinclination to process drinking water from the ground.
Nemáte právo ničit jedno z mála odvětví britského zemědělství, které ještě prosperuje, jen abyste ukonejšili dánskou neochotu k úpravě pitné vody.
EnglishEuropean governments are consenting to this through their silence, tolerance and constant desire to appease, and they are succumbing to the Iranian political and commercial blackmail.
Evropské vlády s ní souhlasí svým mlčením, tolerancí a neměnnou touhou po usmíření a ustupují íránským politikům a obchodnímu vydírání.
EnglishIt is idle chatter, in a way, and it seems to be a tactic to appease the workers and the many others concerned in Antwerp for the time being: to keep them quiet and compliant.
Jde o prázdné řeči a zřejmě o taktiku, která má v této chvíli uchlácholit pracující i mnohé další, jichž se to v Antverpách týká, aby zůstali klidní a ochotní plnit požadavky.

Synonyma (anglicky) pro "appeasement":

appeasement
English