anglicko-česko překlad pro "apes"

EN

"apes" český překlad

volume_up
apes {mn. č.}
CS
volume_up
ape {podstatné jméno}
EN

apes {množné číslo}

volume_up
apes
volume_up
opice {ž mn. č.}
However, it is a very sensitive issue, in particular when it comes to research using monkeys and especially great apes.
Je to však velice citlivá otázka, zejména když dojde na výzkum, který používá opice, a zejména lidoopy.
But you can say this: all the apes and all the monkeys are capable of walking on two legs, if they want to, for a short time.
Můžeme ale říct, že všechny opice a lidoopové jsou schopni chůze po dvou nohách pokud chtějí, alespoň na krátkou chvíli.
When Václav Klaus came here, Members hooted and gibbered and panted at him like so many stricken apes, and no one was so much as told off.
Když sem přišel Václav Klaus, poslanci hlasitě křičeli, povídali si a funěli na něj jako posedlé opice a nikdo jim ani neřekl, aby přestali.

Příklady použití pro "apes" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishThe ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
Předek lidoopů žil na stromech. ~~~ Naši předkové vyšli ven na pláně.
EnglishBut unfortunately, bonobos are the least understood of the great apes.
Ale bohužel bonobové jsou ten nejméně pochopený druh ze všech lidoopů.
EnglishHowever, it is a very sensitive issue, in particular when it comes to research using monkeys and especially great apes.
Je to však velice citlivá otázka, zejména když dojde na výzkum, který používá opice, a zejména lidoopy.
EnglishBut you can say this: all the apes and all the monkeys are capable of walking on two legs, if they want to, for a short time.
Můžeme ale říct, že všechny opice a lidoopové jsou schopni chůze po dvou nohách pokud chtějí, alespoň na krátkou chvíli.
EnglishUnfortunately, we did not succeed in amending the genuflection, which the Commission has already made with the clear banning of animal testing on great apes.
Bohužel se nám nepodařilo pozměnit ústupek, který již Komise učinila u jasného zákazu testování na velkých primátech.
EnglishWhen Václav Klaus came here, Members hooted and gibbered and panted at him like so many stricken apes, and no one was so much as told off.
Když sem přišel Václav Klaus, poslanci hlasitě křičeli, povídali si a funěli na něj jako posedlé opice a nikdo jim ani neřekl, aby přestali.
EnglishWe know them as the "make love, not war" apes since they have frequent, promiscuous and bisexual sex to manage conflict and solve social issues.
Známe je jako opice propagující "make love, not war", protože často používají promiskuitní a bisexuální sex ke zvládnutí konfliktů a řešení sociálních problémů.

Synonyma (anglicky) pro "ape":

ape