anglicko-česko překlad pro "apart"

EN

"apart" český překlad

volume_up
apart {přísl.}
volume_up
apart {příd. jm.}
volume_up
apartment {podstatné jméno}
CS
volume_up
apartment block {podstatné jméno}
EN

apart {příslovce}

volume_up
apart
Brazil thought that the two negotiating positions were not so wide apart.
Brazílie se domnívala, že obě vyjednávací stanoviska nebyla od sebe tak vzdálena.
However, this and the current shortcomings in our Union budgets are poles apart.
Nicméně úspornost a současné nedostatky v našem unijním rozpočtu jsou od sebe na hony vzdálené.
The two sides appear to have strayed further apart, in terms of engaging on an end game.
Zdá se, že obě strany se, co se týče finálního ujednání, od sebe vzdálily.
apart (také: aside, away, aloof, edgewise, edgeways)
Apart from any environmental romanticism, we must not forget European industry.
Ponecháme-li stranou environmentální romantismus, nesmíme zapomínat na evropský průmysl.
Finally, there is another reason, apart from the economic ones.
Konečně, je zde ještě jeden důvod, stojící stranou těch hospodářských.
." ~~~ It's a new category where we take emotion apart, and we just work analytically with the world.
Jsem vážný "posibilista" Je to nová kategorie, kde jdou emoce stranou, a jen analyticky pracujeme se světem.
apart
The countries have actually grown apart from each other in the last ten years.
Země se v posledních deseti letech vyvíjely odděleně.
apart

Příklady použití pro "apart" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishIt pulls much stronger on one side than the other and the cloud is stripped apart.
Má mnohem silnější tah na jedné straně než na druhé a ten oblak se proto roztrhá.
EnglishWhere conflict is tearing people apart, our experience needs to be put to use.
V případech, kdy jsou lidé rozděleni konfliktem, musíme uplatnit naše zkušenosti.
EnglishWhat I said about Alzheimer's could apply to cancer, which breaks families apart.
To, co říkám o Alzheimerovi, bych mohl říct o rakovině, která rozvrací celé rodiny.
EnglishNothing sets immigrants apart from local workers in the Member States of the EU.
Přistěhovalci se od místních pracovníků v členských státech EU ničím neliší.
EnglishTaking the European average, the income gap sets men and women 17.8% apart.
Vezmeme-li v úvahu evropský průměr, rozdíl v příjmech dělí ženy od mužů o 17,8 %.
EnglishApart from the political will not being there, the police will is not there either.
Kromě toho, že chybí politické vůle, ani policie nemá vůli s tím něco dělat.
EnglishMy own state, the United Kingdom, has stood apart from any idea of a common policy.
Moje vlastní země, Spojené království, nepřijala myšlenku společné politiky.
EnglishBrazil thought that the two negotiating positions were not so wide apart.
Brazílie se domnívala, že obě vyjednávací stanoviska nebyla od sebe tak vzdálena.
EnglishIt clearly marks us apart from almost all other continents, in a positive way.
To nás jednoznačně pozitivně odlišuje od téměř všech ostatních kontinentů.
EnglishHuman groups may look like hives for brief moments, but they tend to then break apart.
Lidské skupiny možná na krátkou chvíli úly připomínají, ale mají sklon se rozpadat.
EnglishTake it apart with your kid, or send him to my school and we'll take it apart with them.
Rozeberte jej se svým dítětem nebo jej pošlete do mé školy a my jej rozebereme.
EnglishApart from any environmental romanticism, we must not forget European industry.
Ponecháme-li stranou environmentální romantismus, nesmíme zapomínat na evropský průmysl.
English(SV) Today is not the time to create an EU that is in danger of tearing the Union apart.
(SV) Dnes není vhodná doba na vytváření EU, které hrozí, že bude Unie rozpolcena.
EnglishAnd if your employees can't tell them apart, neither can your consumers."
Když mi na to nedokáží odpovědět zaměstnanci, nebudou to vědět ani vaši zákazníci."
EnglishThese are the fault lines that will eventually tear the European single currency apart.
To jsou praskliny, které nakonec roztrhají jednotnou evropskou měnu na kusy.
EnglishWho, apart from the rapporteur and a few officials, even knows what I am talking about?
A kdo kromě zpravodaje a několika úředníků vůbec ví, o čem teď právě mluvím?
EnglishApart from this, we are all looking forward to welcoming Croatia to this House.
Vedle těchto skutečností se všichni těšíme na to, že Chorvatsko v této sněmovně přivítáme.
EnglishApart from that, approval of the code of conduct for the division of labour is problematic.
Kromě toho schválení kodexu chování týkající ho se dělby práce je problematické.
EnglishApart from this, multiple myeloma is incurable with current treatment methods.
V ostatních případech současné léčebné metody neumožňují mnohočetný myelom trvale vyléčit.
EnglishThis is a difficult topic on which the EU and the United States are still very far apart.
To je obtížné téma, ohledně kterého se EU a Spojené státy dosud názorově velmi liší.

Synonyma (anglicky) pro "apart":

apart
apartment
English