anglicko-česko překlad pro "answering"

EN

"answering" český překlad

volume_up
answering {podstatné jméno}
volume_up
answered {příč. min.}
volume_up
answer {podstatné jméno}
EN

answering {podstatné jméno}

volume_up
answering (také: replying)
If you want to continue answering the question without the question, that is fine with me.
Pokud chcete sami pokračovat v odpovídání na otázku bez otázky, já s tím problém nemám.

Příklady použití pro "answering" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

English(FR) Mr President, I am not answering a question about Baroness Ashton's past.
(FR) Pane předsedající, neodpovím na otázku ohledně minulosti baronky Ashtonové.
EnglishNow, let me turn to the situation closer to home by answering your questions.
Nyní bych se rád zabýval situací blíže našich domovů a odpověděl na vaše dotazy.
EnglishMadam President, I have the honour of answering a question from Mrs Harkin.
Vážená paní předsedající, je mi ctí, že mohu odpovědět na otázku paní Harkinové.
English. - Mr President, I would like to start by answering Mr Harbour.
členka Komise. - Pane předsedající, nejprve bych chtěla odpovědět panu Harbourovi.
EnglishI hope to have been as thorough as possible in answering your questions.
Doufám, že jsem odpověděl na vaše otázky tak důkladně, jak jen to bylo možné.
EnglishI don't want a clunky answering machine; I want the message it saves.
Nechci neohrabaný telefonní záznamník, ale tu zprávu, která je na něm nahraná.
EnglishYou know, Brazilian music scene isn't just answering the major labels.
Brazilská hudební scéna není jen odpovědí na přední vydavatelství.
EnglishIf you want to continue answering the question without the question, that is fine with me.
Pokud chcete sami pokračovat v odpovídání na otázku bez otázky, já s tím problém nemám.
EnglishWe are also open to answering other questions and to discuss sanctions.
Jsme rovněž připraveni zodpovědět další otázky a diskutovat o sankcích.
EnglishI believe that the 2012 budget will be crucial in answering that question.
Jsem přesvědčen, že pro zodpovězení této otázky bude mít rozpočet pro rok 2012 zásadní význam.
EnglishMadam President, answering that question in 30 seconds is a big challenge.
Vážená paní předsedající, odpovědět na takovouto otázku za 30 vteřin je nesmírně náročný úkol.
English(FR) Mr Jouyet, when Nicole Fontaine was putting her question, the Council was already answering.
(FR) Pane Jouyete, když paní Fontaineová pokládala svou otázku, Rada již odpovídala.
EnglishAnd by answering that question, I think we can take something extremely powerful away.
Zodpovězení této otázky nám může přinést něco velmi hodnotného.
EnglishMr President, I would like to start by answering the direct question put to me by Mr Bokros.
Pane předsedající, chtěl bych začít odpovědí na přímou otázku, kterou mi položil pan Bokros.
EnglishYou are with us, and you are answering the questions of the Chamber very well.
Jste tu dnes s námi a odpovídáte na otázky této sněmovny.
EnglishWhen you were answering the questions, you did not pass the buck, and you called a spade a spade.
Ve svých odpovědích jste nekličkoval, nazýval jste věci pravými jmény.
EnglishPresident Trichet answering questions at the ECB press conference in Frankfurt on 6 November 2003
Prezident ECB Trichet na tiskové konferenci ECB ve Frankfurtu nad Mohanem 6. listopadu 2003
EnglishHe might like to have a word with Mr Corbett before answering.
Možná by měl před odpověďmi dostat slovo společně s panem Corbettem.
EnglishDelays in answering frustrate the process, and this does not lead to a satisfactory situation.
Zpožďování odpovědí maří celý postup a to není uspokojivý stav.
EnglishMr President, answering that kind of question in 30 seconds is clearly an almost impossible task.
Pane předsedající, je zřejmé, že je téměř nemožné odpovědět na takovou otázku ve 30 sekundách.

Synonyma (anglicky) pro "answering":

answering
English
answer