EN to annoy
volume_up
[annoyed|annoyed] {sloveso}

to annoy
volume_up
jít na nervy {sl.} [hovor.]
to annoy (také: to anger)
It annoys a lot of people and as has already been said, except for an alibi, it has produced no results.
Mnoho lidí to obtěžuje a jak již to zde bylo uvedeno, kromě alibi nepřinesl tento předpis žádné výsledky.
to annoy (také: to bore, to bother, to nag, to niggle)
to annoy (také: to outrage)
to annoy
to annoy (také: to afflict, to torment, to vex, to worry)

Příklady použití pro "to annoy" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

EnglishSimply because merely submitting this request would annoy Washington.
Jednoduše proto, že samotné předložení žádosti by Washington rozzlobilo.
EnglishWhy should we annoy them even more?
Proč bychom je měli ještě více rozčilovat?
EnglishThis is not intended to annoy anyone, but to clarify the European position and to find a solution which would put an end to the appalling profit making at the expense of small animals.
Nechci tím nikoho rozhněvat, ale chci vysvětlit evropské stanovisko a najít řešení, které by ukončilo toto otřesné vydělávání na úkor malých zvířat.