anglicko-česko překlad pro "annexation"

EN

"annexation" český překlad

volume_up
annexation {podstatné jméno}
volume_up
annex {podstatné jméno}
volume_up
annexed {příd. jm.}
volume_up
annexe {podstatné jméno}
EN

annexation {podstatné jméno}

volume_up
Annexation to Romania would, then, be the only way that Moldovans could enter the EU.
Připojení k Rumunsku by tak pro Moldavany bylo jediným způsobem, jak vstoupit do EU.
The occupation and annexation of the Baltic states in 1940 was not typical, as it had been attempted to cover it up under the guise of social liberation.
Okupace a připojení baltských států v roce 1940 nebyly typické, existovaly snahy skrýt to pod roušku sociálního osvobození.
With the help of the Georgian President, the Kremlin is completing, resolutely and by military means, the political annexation of Abkhazia and South Ossetia.
S pomocí gruzínského prezidenta Kreml dokončuje, rozhodně a vojenskými prostředky, politické připojení Abcházie a Jižní Osetie.
annexation
Whereas condemnation has greeted Russia's effective annexation of parts of the sovereign state of Georgia, even the tone from within the EU has varied.
I když se de facto anexe částí suverénního státu Gruzie ze strany Ruska setkala s odsouzením, jeho tón se lišil dokonce i uvnitř EU.

Příklady použití pro "annexation" v českém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

EnglishAnnexation to Romania would, then, be the only way that Moldovans could enter the EU.
Připojení k Rumunsku by tak pro Moldavany bylo jediným způsobem, jak vstoupit do EU.
EnglishPersonally, I would say it almost amounted to the annexation of one country by another.
Osobně bych řekla, že se jednalo téměř o zabrání jedné země druhou.
EnglishAlso, why was the annexation of East Jerusalem singled out for mention at this critical time?
Dále, proč bylo v tomto kritickém období zcela vynecháno zabrání východního Jeruzaléma?
EnglishThe annexation of sovereign Georgian territory cannot be brushed under the carpet, either by Russia or the EU.
Anexi území pod gruzínskou svrchovaností nemůže ani Rusko, ani EU zamést pod stůl.
EnglishThe occupation and annexation of the Baltic states in 1940 was not typical, as it had been attempted to cover it up under the guise of social liberation.
Okupace a připojení baltských států v roce 1940 nebyly typické, existovaly snahy skrýt to pod roušku sociálního osvobození.
EnglishWhereas condemnation has greeted Russia's effective annexation of parts of the sovereign state of Georgia, even the tone from within the EU has varied.
I když se de facto anexe částí suverénního státu Gruzie ze strany Ruska setkala s odsouzením, jeho tón se lišil dokonce i uvnitř EU.
EnglishWith the help of the Georgian President, the Kremlin is completing, resolutely and by military means, the political annexation of Abkhazia and South Ossetia.
S pomocí gruzínského prezidenta Kreml dokončuje, rozhodně a vojenskými prostředky, politické připojení Abcházie a Jižní Osetie.
EnglishIn particular Russia needs to know that we will not tolerate the annexation and recognition of the sovereign Georgian territories seized in last summer's war.
Rusko zejména musí vědět, že nebudeme tolerovat anexi a uznávání suverenity gruzínských území, která byla obsazena ve válce vloni v létě.
EnglishOur political contacts with the party currently in office in Moldova must not prevent us from respecting the desire of a large section of the Moldovan population for annexation to Romania.
Naše politické kontakty se současnou vládnoucí stranou v Moldavsku nám nesmějí zabránit v respektování přání velké části moldavského obyvatelstva připojit se k Rumunsku.
EnglishIn 1918, the Romanian National Assembly held in Gyulafehérvár proclaimed the right of the Hungarian minority of Transylvania to self-government following the annexation of Transylvania to Romania.
V roce 1918, po anexi Transylvánie Rumunskem, rumunské Národní shromáždění na zasedání konaném v Gyulafehérváru vyhlásilo právo maďarské menšiny v Transylvánii na samosprávu.

Synonyma (anglicky) pro "annexation":

annexation
annex
annexe